100% energii ze źródeł odnawialnych do roku 2050?

Według Europejskiej Rady ds. Energii Odnawialnej (EREC) do 2050 roku państwa unijne mogą zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o ponad 90%, jeśli tylko cała produkcja energii odbywać się będzie z użyciem źródeł odnawialnych.

Unia postawiła sobie cel redukcji emisji o 20% do roku 2020, w stosunku do poziomu z roku 1990. Co więcej, gotowa jest zredukować emisję nawet o 30%, jeżeli inne kraje podejmą podobne zobowiązania. W grudniu 2008 roku obowiązywać zaczęła nowa unijna dyrektywa w sprawie energii odnawialnej, która uprawomocniła wiążący cel 20% wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020.

W październiku 2009 roku przywódcy Unii przyjęli długoterminowy cel ograniczenia emisji w krajach rozwiniętych o 80-95% do roku 2050 w odniesieniu do poziomu z roku 1990. Wypełnili w ten sposób zalecenia naukowego środka ONZ – Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) – dotyczące działań zapobiegających katastrofalnym zmianom klimatu na Ziemi.

Opublikowany 14 kwietnia tego roku raport EREC stwierdza, że środowiskowe i socjalne korzyści takiej transformacji przewyższą wymagane nakłady środków. Zawarty w nim harmonogram zmian do roku 2050 uwzględnia różne rodzaje odnawialnej energii, a autorzy raportu przekonują, że 100% udział energii ze źródeł odnawialnych jest zarówno ekonomicznie wykonalny, jak i ekologicznie pożądany.

EREC przewiduje, że największy rozwój czeka „zieloną” energetykę. Gwałtowny wzrost liczby instalacji wiatrowych oraz fotowoltaicznych sprawi, że jej udział w produkcji energii wzrośnie z 10% w roku 2020 do 18% w roku 2030, a w 2050 roku wyniesie aż 41%. Sektor odnawialnego ogrzewania i chłodzenia: instalacje na biomasę, geotermalne i kolektory słoneczne również czeka szybki rozwój. Zakładane 21% w unijnym bilansie energetycznym w roku 2030, w roku 2050 zmienią się w 45%.

Największym wyzwaniem pozostanie sektor transportu. Ale i tutaj, gdy tylko nowe technologie, takie jak pojazdy elektryczne czy biopaliwa, zostaną masowo wdrożone, co jak oczekuje się, nastąpi po roku 2020, udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym powinien wzrosnąć z 3% w roku 2020 do 10% w roku 2050. Według EREC technologie, które urealniają ten scenariusz, są już dostępne, zatem jedynie kwestią dobrej woli politycznej jest jego realizacja.

Scenariusze na rok 2050 zaczęły masowo powstawać w momencie, gdy Komisja Europejska zaczęła opracowywać własny harmonogram, który ma zamiar zaprezentować na początku 2011 roku. Raport EREC nawiązuje do wydanych wcześniej wyników badań przeprowadzonych przez Europejską Fundację Klimatu (ECF), w których stwierdzono, że Unia Europejska dzięki odnawialnym źródłom energii mogłaby zredukować emisję o co najmniej 80%. Niezmierne ważne dla odbiorców energii elektrycznej jest to, że dokonane zmiany nie przełożyłyby się na wzrost jej cen.

W przeciwieństwie do publikacji ECF, raport EREC nie opisuje szczegółowo modelu przyszłego systemu energetycznego. Zamiast tego stara się wykazać realną możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii, co z kolei zostało jedynie zarysowane w badaniach fundacji.

Jednak wizja przedstawiona w dokumencie nie będzie mogła być zrealizowana bez dodatkowych środków finansowych. EREC oblicza, że Unia do 2020 roku będzie musiała wydać 963 mld €, aby sfinansować transformację na energię odnawialną. Do 2050 roku łączna wysokość inwestycji będzie musiała wynieść 2 800 mld €.

Z drugiej strony, jak przekonuje raport, w wyniku redukcji CO2 Europa może zaoszczędzić 492 mld € do 2020 roku, a do 2050 roku – 3,8 bln € w 2050 r., przy założeniu, że ceny węgla wzrosną.

„Wyższe nakłady inwestycyjne w początkowym okresie opłacą się w dłuższej perspektywie, ponieważ początkowe wydatki zostaną zrównoważone poprzez brak kosztów związanych z paliwami kopalnymi i emisją CO2”, powiedział przewodniczący EREC, Arthouros Zervos.

Ponadto, europejski przemysł energii odnawialnej może stworzyć o wiele więcej miejsc pracy niż sektor produkujący energię w sposób tradycyjny – mógłby zatrudnić dodatkowe 6,1 mln osób do 2050 roku. Obecnie w sektorze pracuje 550 tys. osób, byłby to ogromny wzrost zatrudnienia, przekonują twórcy raportu.

Aby osiągnąć 100% udział energii odnawialnej, Unia musi szybko wyjść poza swoje założenia na rok 2020 i ustalić wiążące cele na rok 2030, poinformował Zervos. Dodał, że wiążące cele Wspólnota Europejska musi również ustalić w zakresie efektywności energetycznej oraz musi opracować harmonogram zmniejszenia zużycia energii.

Unia będzie musiała zwrócić uwagę na skuteczną realizację nowej dyrektywy dotyczącej odnawialnych źródeł energii oraz pełną liberalizację rynku energii, twierdzi EREC. Organizacja zaleciła również wprowadzenie unijnego podatku od emisji CO2.

Komentarze

Patrick Lambert, dyrektor Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej ds. konkurencji i innowacji, pochwalił sprawozdanie EREC. „To ważny materiał do przemyśleń dla Komisji”.

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) wezwało przywódców Unii do skorzystania z możliwości i ułatwienia koniecznych zmian w infrastrukturze i strukturze rynku. „Jesteśmy wystarczająco zasobni w wiatr, słońce i inne środki oraz technologie, aby tego dokonać. Wykorzystanie tych naturalnych i czystych źródeł energii dałoby Europie niezależność energetyczną, a także stworzyło setki tysięcy miejsc pracy”, powiedział Christian Kjaer, dyrektor wykonawczy EWEA.

źródło: EurActiv, fot. www.sxc.hu

Może Ci się również spodoba

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji tutaj . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz treść naszej nowej polityki a tutaj więcej informacji o Rodo