11 maja – „Dzień bez Śmiecenia”

Odzysk i recykling odpadów opakowaniowych w Polsce – stan po 10 latach funkcjonowania systemu – konferencja

INFROMACJA PRASOWA

Dokładnie 10 lat temu – 11 maja 2001 roku – Sejm uchwalił pakiet ustaw wprowadzających lub dostosowujących przepisy prawne dotyczące regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej. Fakt ten można uważać za początek systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce. Ustawy, między innymi o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej przyjęły wiele standardów obowiązujących w Europie zachodniej – przede wszystkim zaadoptowaliśmy zasadę „zanieczyszczający płaci”, która oznacza, iż realizacja wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych spoczywa na przedsiębiorcy wprowadzającym na rynek produkt w opakowaniu.

Jaki system udało nam się zbudować?

Czy osiągniemy założone w Traktacie Akcesyjnym poziomy odzysku i recyklingu?

Czy grożą nam milionowe kary za niewywiązanie się z obowiązków?

Czy edukacja ekologiczna to puste hasło, czy już przestrzegane nawyki i zachowania?

Przedsiębiorcy, przedstawiciele izb gospodarczych, firm gospodarki komunalnej i recyklerów, władze samorządowe, reprezentanci administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych – około 200 osób spotka się podczas konferencji oceniającej obecny stan gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce.
Każdego roku wytarzamy w Polsce ponad 13 mln ton odpadów, z czego ¼ to odpady opakowaniowe, które poddane odzyskowi i recyklingowi, mogą stać się znów użyteczne. Według najnowszych badań Eurostatu statystyczny Polak segreguje niewiele ponad 10 kg odpadów, podczas gdy np. Niemiec kilka razy więcej.

„Przez 10 lat 9 milionów ton odpadów opakowaniowych nie trafiło na dzikie wysypiska, czy składowiska ale poddanych zostało recyklingowi – informuje Piotr Szajrych Prezes Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku S.A”1 organizatora konferencji – „Czy to dużo, czy mało? Czy obecnie funkcjonujący, najtańszy systemu w Europie wymaga rozwoju, a jeżeli tak to w jakim kierunku? Odpowiedzi także i na te pytania mamy nadzieję usłyszeć podczas konferencji”.

W trakcie Konferencji wręczonych zostanie 10 statuetek dla firm komunalnych – wyróżniających się największym wkładem w budowę systemu gospodarki odpadami.

Swojego patronatu konferencji udzielili Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz Wiceminister Środowiska Bernard Błaszczyk.

Istotnym dla prawidłowego funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami jest edukacja ekologiczna – podczas konferencji rozstrzygnięty zostanie ogólnopolski konkurs „Eko-Akcja”, którego celem było stworzenie przez gimnazjalistów projektów poprawy stanu środowiska naturalnego w społecznościach lokalnych. Konkurs objęła patronatem Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall.

Konferencja odbywa się 11 maja w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Początek o godzinie 11.00.

11 maja to także „Dzień bez Śmiecenia” – ogólnopolska kampania promująca segregację odpadów
„u źródła”. Świat nigdy nie będzie wolny od odpadów – one powstają kiedy konsumujemy, ale także pracujemy, czy wypoczywamy. „Najistotniejszym jest byśmy segregowali odpady „z głową” tj. w momencie ich powstawania i by czynił to każdy. Stąd tegoroczne hasło kampanii – „Segregować każdy może!”, przekonuje Michał Mikołajczyk z Rekopolu, koordynator kampanii. Zgodnie z 5-cio już letnią tradycją kampanii, nie zostaną wyprodukowane plakaty, czy ulotki a rozsyłana zostanie pocztą elektroniczną kartka e-mailowa, przekierowująca na kampanijną stronę www.dzienbezsmiecenia.pl Kartkę można również otrzymać wysyłając wiadomość na adres: kartka@rekopol.pl

W celu uzyskania bliższych informacji, proszę o kontakt
Michał Mikołajczyk, Rekopol Organizacja Odzysku S.A. tel. (22) 436 78 30, 0 500 114 075 m.mikolajczyk@rekopol.pl

Więcej informacji na: www.dzienbezsmiecenia.pl
www.rekopol.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo