11 tysięcy obcych w Europie!

zolw_czerwonolicyDo Europy przywędrowało 11 tys. obcych gatunków roślin i zwierząt – dowodzą najnowsze badania przeprowadzone przez…

    .   Naukowcy postulują w obronie rysia
    . 
  Naukowcy ostrzegają: ssaki…

międzynarodowy zespół naukowców. Wyniki ich badań zamieszczone zostały na stronie internetowej www.europe- aliens.org.
Po raz pierwszy udało się wiarygodnie oszacować liczbę inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt, które dostały się do Europy z innych stron świata. Było to możliwe dzięki europejskiemu projektowi DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventory for Europe), w ramach którego przez trzy lata badania prowadziło ponad 100 naukowców z całej Europy.

Projekt badawczy sfinansowany został przez Unię Europejską w z funduszy 6. Programu Ramowego.

Obce gatunki to rośliny, zwierzęta i mikroorganizmy, które zostały przeniesione przez człowieka do nowych ekosystemów, poza obszarem naturalnie przez nie zajmowanym.

Biologiczne "inwazje" obcych gatunków prowadzą często do zaburzenia równowagi w lokalnym ekosystemie, zmniejszenie jego różnorodności biologicznej, a także wartości ekonomicznej. Gatunki inwazyjne mogą też przenosić nowe choroby.

Zdaniem badaczy, większość spośród tych 11 tys. gatunków nie jest szkodliwa. Naukowcy szacują, że około 15 proc. spośród gatunków inwazyjnych powoduje straty ekonomiczne, kolejne 15 proc. szkodzi różnorodności biologicznej, wypierając rodzime rośliny i zwierzęta z ich naturalnych siedlisk i nisz ekologicznych. Wcześniej liczba gatunków inwazyjnych była niedoszacowana.

Wyniki badań opublikowane zostały na stronie www.europe- aliens.org, gdzie znaleźć można bazę danych z wyszukiwarką gatunków wraz z ich geograficznym rozmieszczeniem oraz kontakt do ekspertów. Naukowcy stworzyli też osobne zestawienia "100 najgorszych" gatunków. Wśród nich znalazła się m.in. norka amerykańska i szop pracz – oba te gatunki zawitały także do Polski.

W ramach projektu wydano także książkę "Handbook of alien species in Europe" ("Podręcznik obcych gatunków w Europie").

Zdaniem naukowców, informacje tam zawarte mogą pomóc w dalszej dokumentacji statusu gatunków inwazyjnych oraz w przeciwdziałaniu kolejnym inwazjom.

PAP

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo