4 miliardy euro na naukę

Podsekretarz stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Olaf Gajl poinformował, że nawet cztery miliardy euro z programów operacyjnych Unii Europejskiej może być wykorzystane dla rozwoju nauki w Polsce.

Fundusze na naukę mogą pochodzić z czterech programów operacyjnych UE: „Innowacyjna Gospodarka”, Kapitał Ludzki”, Infrastruktura i Środowisko” oraz „Rozwój Polski Wschodniej”. Łącznie mamy szansę pozyskać ok. czterech miliardów euro.

Pieniądze te będą przeznaczone przede wszystkim na rozwój infrastruktury badawczej na uczelniach i w instytucjach naukowych, na podnoszenie kwalifikacji kadry naukowej i dydaktycznej, na kształcenie i doskonalenie młodych naukowców oraz na kształcenie specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. Autorzy tych badań naukowych, których wyniki będą miały zastosowanie praktyczne, np. dla przemysłu lub dla państwa, również mogą liczyć na wsparcie. Jako przykład Gajl podał badania nad systemem publicznej opieki zdrowotnej.

Możliwości wykorzystania unijnych funduszy dla nauki zaprezentowano podczas konferencji „Promocja działań realizowanych w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 w ramach Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki”. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli uczelni, instytucji naukowych i przedsiębiorców.

Ecoportal.com.pl, Julian Z. Pankiewicz

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo