84 zespoły w wyścigu o milion złotych w „Wielkim Wyzwaniu: Energia”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwsze rozstrzygnięcia w „Wielkim Wyzwaniu: Energia”, z ponad 180 zgłoszonych drużyn projektowych do ćwierćfinału zakwalifikowały się 84 zespoły. Teraz uczestnicy pracują nad rozwojem swoich prototypowych urządzeń do przekształcania energii wiatru w energię elektryczną w możliwie najefektywniejszy sposób. Dla najlepszego projektu czeka nagroda w wysokości miliona złotych! Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Jest  realizowana ze środków z Funduszy Europejskich.

„Wielkie Wyzwanie: Energia” jest technologiczną odpowiedzią na ważny problem społeczny. Chodzi o  zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu prądu. Zadaniem uczestników, którzy przystąpili do projektu, jest budowa prototypu minielektrowni o parametrach zgodnych z określonymi przez NCBR w „Podręczniku Uczestnika” wymaganiami. W inicjatywie realizowanej ze środków Funduszy Europejskich biorą udział zespoły złożone z m. in.: naukowców, przedsiębiorców, studentów i „garażowych” pasjonatów.

Kolejny etap „Wielkiego Wyzwania: Energia” za nami!

Do 21 grudnia 2020 roku, uczestnicy byli zobowiązani do dostarczenia trzyminutowych filmów w celu weryfikacji postępu prac. W przekazanych materiałach drużyny musiały opowiedzieć o koncepcji swojego rozwiązania, zaprezentować prototyp lub jego komponenty, bądź inne ważne informacje dotyczące projektu, które zobrazują zaawansowanie prac. Teraz załogi mają czas do 31 marca, aby zaprezentować działanie swoich prototypów w podobnych nagraniach ćwierćfinałowych. Zespoły przedstawią w nich sposób działania urządzenia dowodząc, że jest ono w stanie przekształcić energię kinetyczną podczas nawiewania wiatru w energię elektryczną. Rozpoczyna się prawdziwa rywalizacja, gdyż do kolejnej fazy zmagań zakwalifikuje się tylko czterdzieści najlepszych zespołów!

– Gratuluję zespołom zakwalifikowanym do ćwierćfinału, a tym którym się to nie udało życzę powodzenia w dalszych pracach naukowych. Teraz czas na uruchomienie prototypów i zaprezentowanie ich działania – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Naszym nadrzędnym celem jest stymulowanie powstawania i rozwijania przełomowych technologii wydajnych urządzeń energetyki wiatrowej oraz szerzej – promowania pozyskiwania energii z OZE.

Półfinał „Wielkiego Wyzwania Energia”

Półfinał „Wielkiego Wyzwania: Energia” ma się odbyć 13 sierpnia bieżącego roku i polegać będzie na przeprowadzeniu testu działania urządzenia w warunkach sztucznego wiatru, wiejącego ze zmienną prędkością, ale co ważne identycznego dla każdego urządzenia. Każdy prototyp zostanie podłączony do aparatury pomiarowej dostarczonej uczestnikom przez organizatora. Na tym etapie, wyścig do finału nabierze rumieńców, ponieważ do ostatniej fazy konkursu zakwalifikuje się jedynie dziesięciu uczestników. Od momentu rozpoczęcia półfinału, jury zmagań wytypuje trzy projekty o największym potencjale w kategorii „wzornictwo”. Zwycięży w niej zdobywca największej liczby głosów publiczności.

Wielki Finał na stadionie PGE Narodowy

Finał inicjatywy odbędzie się 14 sierpnia 2021 roku, na stadionie PGE Narodowy, gdzie zgromadzona publiczność będzie mogła obserwować decydującą fazę rywalizacji. W celu zwizualizowania wyniku pomiaru, prototypy zostaną podłączone do pomp, które napędzane energią wytworzoną przez urządzenia z zasymulowanego wiatru, napełnią puste zbiorniki wodą. Finałowa rozgrywka potrwa maksymalnie 6 godzin, a drużyna, która najlepiej poradzi sobie z zadaniem i jako pierwsza napełni zbiornik, zostanie zwycięzcą wyzwania i wygra milion złotych! Zachęcamy do śledzenia „Wielkiego Wyzwania: Energia”, za pośrednictwem strony internetowej.

 „Wielkie Wyzwanie: Energia” wpisuje się w strategię „Europejskiego Zielonego Ładu”

Opracowywana technologia ma przyczynić się do transformacji systemu energetycznego naszego kraju, która wymagana jest przez Unię Europejską w strategii „Europejskiego Zielonego Ładu”. Jest to plan mający na celu przekształcenie Unii w nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. ma osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych. „Wielkie Wyzwanie: Energia” jest jednym z kilku przedsięwzięć prowadzonych przez NCBR, które mają na celu zmianę reguł gry polskiej gospodarki.

W ramach tej transformacji, opracowane mają być również m.in.: nowoczesne oczyszczalnie ścieków, innowacyjne biogazownie, budynki efektywnie energetyczne, technologia magazynowania energii elektrycznej, magazynowanie energii ciepło chłód, technologie wentylacji dla szkół i domów, technologia domowej retencji oraz elektrociepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE. Projekty, nad którymi już pracuje NCBR, to szansa na czystsze środowisko,  zdrowsze społeczeństwo i nowoczesną, konkurencyjną gospodarkę.

 

Przedsięwzięcie pn. „Wielkie Wyzwanie: Energia” realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych (projekt realizowany w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

 

 

 

***

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją rządową od ponad dekady łączącą świat nauki i biznesu. Tworzy odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo