Agencja Rynku Rolnego: dodatkowe dotacje na OZE

Agencja Rynku Rolnego przeznaczy dodatkowe środki w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, które mogą zostać przeznaczone m.in. na projekty z zakresu energetyki odnawialnej.

Dodatkowa kwota 3,7 mln euro, która trafi do puli dotacji w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” pochodzi z niewykorzystanych środków z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”.

Dzięki temu budżet działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” – dzięki dodaniu 3,7 mln euro – wzrósł do 23,7 mln euro. Działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” jest realizowane w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji zarządzanego przez ARR. Ostateczny termin raelizacji inwestycji w ramach dziań objętych powyższym programem to wrzesień 2012 r.

Od momentu uruchomienia działania w maju 2011 r. Agencja Rynku Rolnego wypłaciła beneficjentom już 12,3 mln euro, czyli ok. 61,5% całkowitej puli środków.

Celem działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” jest zwiększanie efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym zastosowanie nowych technologii czy zróżnicowanie działalności rolniczej. Projekty kwalifikujące się do otrzymania dotacji mogą dotyczyć m.in. produkcji rolnej wykorzystywanej na cele energetyki odnawialnej.

Wnioski mogą dotyczyć także wytwarzania i wykorzystania energii ze źódeł odnawialnych na potrzeby prowadzenia produkcji rolnej.

Beneficjentami działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” mogą być m.in. osoby fizyczne, osoby prawne czy spółki osobowe.

źródło: Gram w Zielone, www.gramwzielone.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo