Agroturystyka w Polsce

Agroturystyka jest coraz popularniejszą formą wypoczynku, z uwagi na atrakcyjność tej formy wypoczynku. Do zwiększenia zainteresowania przyczynia się fakt, że agroturystyka jest także coraz ważniejszym źródłem dochodów, jakie mieszkańcy obszarów rolniczych mogą pozyskiwać.

Dziedzina agroturystyki rozkwitła w Polsce kilkanaście lat temu, czyli stosunkowo niedawno. Rozwija się ona w różnych regionach kraju w różnym tempie. Zjawisko to można obserwować od początku lat 90-tych. Można zauważyć, że największym zainteresowaniem cieszą się obszary charakteryzujące się szczególną atrakcyjnością turystyczną, gdzie panują wyśmienite warunki do wypoczynku, a przyroda jest w niewielkim stopniu, dotknięta ręką człowieka.

Do regionów atrakcyjnych turystycznie w Polsce można niewątpliwie zaliczyć: Pobrzeża Szczecińskie, Koszalińskie i Gdańskie , Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Mazurskie, Suwalskie, Lubuskie, Przedgórze Sudeckie i Sudety, Wyżynę Krzkowsko Częstochowską, Roztocze, Podkarpacie i Karpaty.

Co skłania ludzi do wybrania wczasów na wsi?

* chęć spędzenia czasu w odmiennym niż dotychczas środowisku (np. osoby nie posiadające krewnych na wsi mają teraz możliwość pobytu właśnie tam);
* niski koszt wczasów w gospodarstwie rolnym;
* posiłki dla letników przygotowywane z produktów pochodzących z gospodarstwa właścicieli, są wolne od chemii (np. mleko prosto od krowy, chleb wiejski, miód z własnej pasieki, itp.);
* możliwość praktycznego poznania pracy w gospodarstwie rolnym (np. pomoc przy żniwach czy sianokosach, dojenie krów, karmienie inwentarza);
* czynny relaks (jazda konno, zbieranie jagód czy grzybów, kąpiel w rzece, etc).

Wakacje w takich miejscach pozostawią niezatarte wrażenie na dzieciach, dla których często jest to pierwszy kontakt z prawdziwą krową czy kombajnem. Długo potem wspominają tę przygodę i chętnie wracają do nowych cioć i wujów i listach pytają o dalsze losy ulubionej Krasuli czy Karego. Znaczenie agroturystyki

Znaczenie agroturystyki

Wraz ze spadkiem dochodowości produkcji rolniczej (ta tendencja utrzymuje się od dłuższego czasu) agroturystyka pomaga znajdować dodatkowe źródła dochodu gospodarzom. Korzyści płynące z agroturystki to:

* promocja regionu;
* aktywizacja środowiska w kierunku rozwoju usług;
* poszerzanie horyzontów ludności wiejskiej, otwarcie na świat.

Dla turystów pobyt w gospodarstwach to znakomita lekcja edukacji ekologicznej, przyczynia się do wzrostu szacunku dla pracy rolnika, a także wykształca świadomość proekologiczną. Często kontakty pomiędzy rolnikami a ich gośćmi nie urywają się po ich wyjeździe.

Niestety z wielu różnych powodów liczba gospodarstw ekologicznych świadczących usługi turystyczne jest ciągle mała. Rolnicy zaangażowani w tego typu działalność to często wiejska elita jednostki najbardziej aktywne, przedsiębiorcze. Należy zachęcać pozostałych, aby także próbowali swych sił.

Turystyka w gospodarstwach ekologicznych może stać się wizytówką naszego kraju, jednak niestety nie w obecnych realiach. Nawet tegoroczny rok, ogłoszony prze UNEP (jednostka Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Przyrody i Środowiska) Międzynarodowy Rok Ekoturystyki, niewiele zmieni.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo