Aktualizacja listy projektów indywidualnych do POIiŚ

Zobacz obraz w pełnych rozmiarachObecnie na liście projektów indywidualnych POIiŚ znajduje się 320
przedsięwzięć. W skład listy projektów indywidualnych wchodzą
projekty
z listy podstawowej i…

  .  Wykorzystaliśmy  17 miliardów na polską ekologię

 

– rezerwowej.Orientacyjny koszt całkowity projektów wynosi 172,82 mld zł, a
szacunkowa kwota dofinansowania z funduszy europejskich to 102, 24 mld
zł. Projekty z listy podstawowej dofinansowane będą kwotą 81, 43 mld
złotych, a z rezerwowej – 20,81 mld złotych.


 

W wyniku aktualizacji z listy usunięto 4 projekty, a dodano 37.

 
POIiŚ podzielony jest na sektory – środowisko, transport, energetyka, kultura, zdrowie, szkolnictwo wyższe.

 
W
sektorze "Środowisko"- na liście podstawowej znalazło się 67 projektów
– po aktualizacji dodano do niej 16 przedsięwzięć. Ich szczegółowy
wykaz znajduje się na stronie internetowej:
http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Weryfikacja_2_02_09.pdf

 
Na
wniosek Ministra Środowiska oraz beneficjenta – dwa oddzielne
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami połączono w jeden
projekt, pn. "System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji
odpadów." Została dla niego podpisana wspólna pre-umowa.

 
Projekty
indywidualne to najważniejsze inwestycje, przedsięwzięcia o znaczeniu
strategicznym, których wdrożenie przyczynia się w istotny sposób do
przyspieszenia Rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Projekty te mają
szansę na otrzymanie w najbliższych latach dofinansowania ze środków
unijnych bez konieczności udziału w konkursie.

 
Aktualizacja
ma na celu przegląd stanu przygotowań projektów. Jeśli beneficjent nie
dotrzyma terminów dotyczących kompletowania niezbędnej dokumentacji,
projekt może zostać usunięty z listy, a jego miejsce zająć inny. Może
też zdarzyć się tak, że środki przeznaczone na jego realizację, mogą
być uwolnione na postępowanie konkursowe.

 
Istotne znaczenie
dla usprawnienia procesu przygotowania projektów indywidualnych do
realizacji ma Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i jej regionalne
oddziały.

 
Źródło: www.mos.gov.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo