Aktualności prawo

DZIENNIK USTAW   nr 106 poz. 723, z dnia 2007-06-15
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2008-01-01


DZIENNIK USTAW   nr 121 poz. 832, z dnia 2007-06-12
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu
Wchodzi w życie z dniem 2007-07-21

DZIENNIK USTAW   nr 90 poz. 607, z dnia 2007-05-24
Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

DZIENNIK USTAW   nr 75 poz. 493, z dnia 2007-04-26
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
Ustawa wchodzi w życie z dniem 30.04.2007 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ochronie wód przed zanieczyszczeniem (Dz. U. Nr, 209, poz. 1515) (Dz. U. z dnia 13 listopada 2007 r.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 października 2007 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na składowiskach podziemnych (Dz. U. Nr, 209, poz. 1514) (Dz. U. z dnia 13 listopada 2007 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215 poz. 1588) (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r.)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (M.P. Nr 85, poz. 916) (M.P. z dnia 16 listopada 2007 r.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik (Dz. U. Nr, 211, poz. 1547) (Dz. U. z dnia 14 listopada 2007 r.)

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo