Będziemy musieli kupować CO2 na giełdzie – alarmuje SPC

W związku z rosnącymi nakładami inwestycyjnymi, rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturalnym, sprzedaż cementu w Polsce w 2017 roku wyniesie 16,1 mln ton (o 2,5% więcej niż w 2016 r.), a w 2018 roku sięgnie 17 mln ton – przewiduje Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych dla Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Dla przyszłości branży cementowej w Polsce ogromne znaczenie ma kształt Europejskiego Systemu Handlu Emisjami.

Jak informuje Stowarzyszenie Producentów Cementu inwestycje przeprowadzone w przemyśle cementowym w ciągu ostatnich 20 lat wpłynęły na zdecydowaną poprawę oddziaływania zakładów na środowisko. Od lat cementownie nie tylko nie są już uciążliwe dla środowiska, ale wręcz pomagają w rozwiązywaniu problemów środowiskowych m.in. związanych z zagospodarowaniem odpadów.

W piecach cementowych w Polsce, w bezodpadowym procesie spalania, można zagospodarować nawet 12% powstających w kraju odpadów komunalnych w postaci paliw alternatywnych. Cementownie są obecnie jedynym sektorem przemysłowym w Polsce wykorzystującym paliwa alternatywne na bazie odpadów komunalnych (tzw. RDF). Aktualnie branża cementowa zużywa ponad 1,4 mln ton paliw alternatywnych, w tym około 1 mln ton stanowią frakcje komunalne.

Dzięki wykorzystaniu paliw alternatywnych oszczędzane są paliwa kopalne. Według danych SPC średnio 60% ciepła pochodzącego z paliw kopalnych jest zastępowane przez ciepło powstające w wyniku spalania paliw alternatywnych. W dwóch cementowniach wskaźnik ten przekracza 80%.

Pod koniec 2016 roku i na początku 2017 toczyła się dyskusja nad przyszłymi zasadami funkcjonowania Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, w której aktywny udział brali przedstawiciele SPC. W Parlamencie Europejskim w marcu 2017 r. odrzucono projekt dyskryminujący branżę cementową i wapienniczą, który zakładał kupowanie 100% pozwoleń na emisję CO2 od 2023 roku.

Jak informuje Stowarzyszenie Producentów Cementu przemysł cementowy musi pozostać na liście sektorów zagrożonych wyciekiem emisji tzw. carbon leakage a cementownie muszą mieć możliwość dostępu do bezpłatnych uprawnień, bez których produkcja cementu jest niemożliwa w warunkach zdrowej konkurencji (z producentami spoza granic UE, którzy nie są objęci EUETS). 63% emisji CO2 powstającej podczas produkcji klinkieru to emisja procesowa, będąca wynikiem rozkładu węglanu wapnia.

Zdaniem SPC należy myśleć o wyłącznie sharmonizowanych zasadach rekompensat dla sektorów narażonych na zwiększenie kosztów produkcji powodowanych przez EUETS.

Wypowiedź: Ernest Jelito, członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu, prezes zarządu i dyrektor generalny GÓRAŻDŻE CEMENT SA

newsrm.tv

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo