„Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”. Perspektywa 2020 r.

Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało projekt dokumentu pt. „Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. Perspektywa 2020 r.”.

* Perspektywy energetyki wiatrowej


Projekt strategii został w dniu 4 maja br. przyjęty przez Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki. W dniu 18 maja br. będzie przedmiotem obrad Kierownictwa Ministerstwa Środowiska.

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi Polska, jest pogodzenie wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko.

Zagwarantowanie wysokiej jakości życia obecnym i przyszłym pokoleniom na poziomie, na jaki pozwala rozwój cywilizacyjny, a jednocześnie efektywne i racjonalne korzystanie z dostępnych zasobów to podstawowy warunek rozwoju zrównoważonego.

Strategia „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” (BEiŚ) obejmuje dwa niezwykle istotne z punktu widzenia funkcjonowania państwa obszary. Wskazuje także kluczowe reformy i niezbędne działania, które powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 roku.

Projekt dokumentu dostępny jest na stronie:
www.mg.gov.pl/files/upload/13281/BEIS_ver_4_maja.pdf

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo