BPH TFI o sytuacji makroekonomicznej i perspektywach inwestycyjnych

Double explosure with businesss charts and financial graphs. Mixed media

Pierwsze trzy miesiące 2017 roku można uznać za bardzo udane. Główne indeksy giełdowe znajdowały się na wysokim poziomie, a stabilna sytuacja makroekonomiczna i uspokajające wieści ze świata polityki przełożyły się na optymistyczne nastroje wśród inwestorów.

Pierwszy kwartał 2017 r. w świetle Indeksu MSCI AC World (gromadzącego dane pochodzące z 46 giełd świata) był bardzo obiecujący. Indeks wzrósł o niemal 8%, przy czym ponad 2,8% w samym marcu. Jak z kolei wynika z comiesięcznego raportu Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w lutym br. fundusze inwestycyjne zarządzały aktywami o łącznej wartości 265,5 mld zł. To wynik lepszy niż w styczniu. Polepszyła się też dynamika 12-miesięczna, choć tylko nieznacznie, pozostając wciąż z wynikiem jednocyfrowym.

WIG20 szybuje w górę

Warszawska giełda odczuła pozytywne prądy płynące ze świata. WIG20 zanotował od listopada ubiegłego roku wzrost o 20%. Sytuacja ta przekłada się na atrakcyjne wyniki funduszy inwestycyjnych, mających w portfelu akcje polskich spółek. W samym tylko lutym bieżącego roku aktywa zarządzane przez fundusze inwestycyjne powiększyły swą wartość o około 2,3 mld zł. Największy wzrost, czyli 4,8% (1,4 mld zł), dotyczy aktywów netto segmentu funduszy akcyjnych, które pod koniec lutego były warte łącznie 31,4 mld zł, a ich udział w rynku wyniósł 11,8%.

Inwestowanie w fundusze może być kuszące nie tylko ze względu na optymistyczną sytuację na rynku, ale także dzięki działaniom samych funduszy. BPH TFI w połowie marca zapowiedział wypłatę dochodu w formie dywidendy dla uczestników subfunduszu BHP Dywidendowy. Jednostkę uczestnictwa wyceniono na 6,10 zł (jest to 4,72% w stosunku do wyceny jednostek z dnia 9 marca 2017 r.).

Wypłat dokonano 22 marca. W przypadku kwot większych niż 100 zł były to przelewy na rachunek bankowy. Jeśli suma była mniejsza, nabyto za nią na rzecz uczestnika funduszu jednostki uczestnictwa. Warto podkreślić, że dzięki polityce inwestycyjnej Zarządzającego subfunduszem oraz dobrym decyzjom inwestycyjnym BPH Dywidendowy mógł wypracować stopę zwrotu za 12 miesięcy kształtującą się na poziomie 21,68 proc.

Stabilna Europa, niepewność za oceanem

Bank Centralny Stanów Zjednoczonych w połowie marca zarządził pierwszą w tym roku podwyżkę stóp procentowych. Wyniosła ona 0,25 pkt. proc. i podniosła stopy do poziomu od 0,75 do 1%. To najwyższa wartość od 8 lat, a Fed zapowiada na ten rok jeszcze dwie podwyżki. Obawiano się, co prawda, że ta decyzja wpłynie negatywnie na rynki światowe, jednak obawy te nie potwierdziły się. Niepokój skierowany jest raczej w stronę Donalda Trumpa, który zapowiedział reformy gospodarcze. Stąd brak zdecydowania na giełdach amerykańskich.

Sytuacja ta przekłada się natomiast pozytywnie na rynki europejskie. Indeksy wielu państw UE odnotowały niemałe wzrosty, a sytuację uspokoiły także wyniki wyborów parlamentarnych w Holandii, w których zwyciężyła Centroprawicowa Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji Marka Ruttego. Znacznie osłabiło to obawy o przyszłość Unii Europejskiej i jej ewentualną dezintegrację – podobnie zresztą jak zwycięstwo Emmanuela Macrona nad Marine Le Pen w wyścigu o fotel prezydencki we Francji.

To znaczna poprawa w stosunku do ostatniego kwartału roku ubiegłego. Wówczas to, po elekcji Donalda Trumpa, indeks optymizmu inwestycyjnego uległ znacznemu pogorszeniu – spadł aż o 13 punktów procentowych i przyjął wartość ujemną. Przyczyniły się do tego zresztą także wspomniana atmosfera niepewności przedwyborczej w Europie oraz świeżo przegłosowany Brexit.

Jednak aktualne dane pokazują, że tak zły wynik należy już do przeszłości. Zdaniem analityków jak na razie nie ma żadnych przesłanek do tego, aby obawiać się, że kolejny kwartał mógłby być gorszy i mniej stabilny niż pierwszy. To dobra informacja dla inwestorów.

red

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo