Brakowanie i niszczenie makulatury

Makulatura jest tworem ubocznym praktycznie każdej gałęzi gospodarki oraz sfery administracyjnej. Papier i karton to podstawowy obecnie nośnik informacji i materiał wykorzystywany do transportu oraz przechowywania różnego rodzaju produktów. Jak niszczy się makulaturę?

Niszczenie dokumentacji i makulatury 

Makulatura dzieli się na trzy podstawowe grupy. Pierwszą z nich jest makulatura kartonowa, czyli wszelkiego rodzaju tektury i kartony. Drugą grupą jest makulatura drukowana, w której występuje największe ryzyko pojawienia się poufnych informacji, dlatego należy obchodzić się z nią ostrożnie i dokładnie sprawdzać przed oddaniem do firmy utylizującej. Przeważnie są to książki, katalogi, gazety, ale mogą być to również dokumenty urzędowe. Trzecią grupą jest makulatura mieszana np. gilzy, papier opakowaniowy, makulatura lita lub stare książki i gazety.

Cena rynkowa makulatury w punktach skupu surowców wtórnych waha się w przedziale 15-20 groszy za kilogram. Makulatura to wszelkiego rodzaju nośniki papierowe, na których NIE są zawarte żadne poufne informacje oraz dane osobowe. W przypadku występowania takich cech makulatura staje się już dokumentacją archiwalną i niearchiwalną, z którą należy postępować zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym oraz jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Kiedy w makulaturze znajdują się dokumenty 

W przypadku odnalezienia w makulaturze istotnych dokumentów należy je wyłączyć i poddać archiwizacji. Jeżeli dokumentacja zawiera dane, ale nie jest już potrzebna, to można ją zniszczyć. Jednak w tym przypadku należy uzyskać zgodę właściwego dla danego urzędu czy przedsiębiorstwa archiwum państwowego. Nierzadko bywa tak, że zawarte w makulaturze akta należy poddać ekspertyzie i dopiero po jej uzyskaniu zapada decyzja archiwum państwowego o możliwości wybrakowania dokumentacji. Po uzyskaniu oficjalnej zgody można zamówić odpowiednią firmę, która zniszczy dokumentację, jak również zbędną makulaturę. Należy jednak pamiętać, że w przypadku dokumentacji archiwalnej firma utylizująca powinna wystawić odpowiedni protokół zniszczenia, w którym zawarta jest ilość i rodzaj niszczonych akt. Dobrze jest również podpisać umowę o powierzeniu firmie utylizującej odpowiedzialności za dane.

Makulatura winna być oddzielona od innych odpadów wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo czy instytucję. Można ją ponownie wykorzystać do produkcji papieru toaletowego, papierowych ręczników czy tektury falistej. Można z niej wyprodukować również papier gazetowy. Jeżeli jest dobrze przygotowana i przetworzona, to może z niej powstać czysty, biały papier np. do książek.

Artykuł sponsorowany

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo