Ceny ziemi rolnej – podsumowanie roku 2009


W roku 2008 znowelizowano wiele przepisów usprawniających zarówno dzierżawę jak i zakup ziemi.
Na koniec trzeciego kwartału br. w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych znajdowało się 2,33 mln ha, z czego 1,77 mln ha było przedmiotem dzierżawy, a do rozdysponowania pozostawało 328 tys. ha. W roku 2008 znowelizowano wiele przepisów usprawniających zarówno dzierżawę jak i zakup ziemi.

W najbliższych latach przewidziana jest sprzedaż rolnikom całej ziemi znajdującej się w zarządzie ANR, co będzie regulować znowelizowana Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Projekt ustawy o zmianie ustawy z 20 listopada br. mówi, że jeśli rolnik wpłaci 10 % wartości nabywanej nieruchomości rolnej to pozostałą kwotę będzie mógł spłacać w ratach przez okres 20 lat.

Inicjatywa jest o tyle ważna, że ziemie w Polsce po 2016 r. będzie mógł zakupić każdy z obywateli krajów UE. Ponadto Unia Europejska zgodziła się na przedłużenie korzystania z kredytu preferencyjnego na zakup ziemi rolnej. Rolnicy mają możliwość otrzymania zwrotu nawet 75 proc. odsetek od zaciągniętych kredytów. Utrzymanie dotychczasowych i wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia dla rolników przy zakupie ziemi ma zadanie stymulować jej sprzedaż i jednocześnie przyczyniać się do konsolidacji i powiększania gospodarstw rodzinnych.

Jaka będzie średnia cena gruntu za rok 2009? Ceny gruntów za hektar do tej pory wg Agencji Nieruchomości Rolnych przedstawiają się następująco: koniec roku 2008 -12540 zł, I-szy kwartał 2009 r. – 13660 zł, 2-gi kwartał 2009 r. – 15623 zł, 3-ci kwartał 2009 r. – 16370 zł. Średnia cena za hektar gruntu rolnego w 2009 r. będzie znana już na początku 2010 r. Na razie można stwierdzić, że cena w trzecim kwartale w stosunku do drugiego kwartału obecnego roku niewiele wzrosła. Podane ceny są cenami średnimi i różnie się kształtują w poszczególnych województwach.

Trzeba również zwrócić uwagę na inny aspekt średniej ceny. Do jednego worka wrzucane są zarówno transakcje na 100 ha jak i poniżej 1 ha. Grunty poniżej 1 ha jak i powyżej 100 ha są najdroższe. Średnie ceny osiągają transakcje na grunty od 10 do 100 ha. Poziom cen gruntów w Polsce zbliża się do tego z Niemiec i Francji, dlatego nie obserwuje się horrendalnego wzrostu transakcji zakupu ziemi.

– Ceny ziemi rolnej ustabilizowały się na wysokim poziomie. Wśród nabywców najbardziej pożądane są te działki o areale poniżej 1 ha. – mówi Anna Macina specjalista ds. marketingu firmy ARCHETON Sp. z o.o. – Tania działka to dla inwestora wielka okazja, a jej niska cena w porównaniu z cenami działek budowlanych ma niebagatelne znaczenie przy kosztach realizacji całości inwestycji.

Na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania budować można jedynie na działkach objętych takim przeznaczeniem. Zmiany w tym zakresie zachodzą jedynie na drodze uchwalania nowych planów przez gminy, co jest procesem długotrwałym. Na terenie, na którym nie ma aktualnego miejscowego planu zagospodarowania na początku drogi do pozwolenia na budowę stoi decyzja o warunkach zabudowy, o której wydanie występujemy w urzędzie gminy. Decyzja o warunkach zabudowy zostanie wydana tylko jeśli:

• co najmniej jedna sąsiednia działka dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana,
• działka inwestora składającego wniosek ma dostęp do drogi publicznej,
• gdy istniejące lub projektowane uzbrojenie jest wystarczające dla planowanej inwestycji.

Niezależnie od tego czy odrolnimy grunt i czy wybudujemy na nim swój wymarzony dom jest to inwestycja bardzo opłacalna i długoterminowa. Na wysoką cenę gruntów rolnych ma wpływ nie tylko pragnienie realizacji inwestycji na atrakcyjnych terenach, ale również rolnicy powiększają areał rolny ze względu na dopłaty unijne. Im bliżej dużej aglomeracji miejskiej tym cena ziemi rolnej jest wyższa. Ceny gruntów rosną nieprzerwanie od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Źródło: OtoPR

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo