Co ma etat do wiatraka?

Na rynku pracy przybywa ofert pracy związanych z energetyką wiatrową. Warszawa, 27 kwietnia 2011 roku

* Zielony prąd po polsku

– W połowie kwietnia w największych internetowych giełdach pracy1 pracodawcy opublikowali ponad 120 ofert pracy w branży energetyki wiatrowej.

Poszukiwani są specjaliści w dziedzinie konstrukcji oraz budowy farm wiatrowych, projektanci, monterzy oraz sprzedawcy turbin, operatorzy elektrowni wiatrowych, technicy serwisu i utrzymania, managerowie ds. ochrony środowiska a także eksperci ds. rozwoju biznesu związanego z energetyką wiatrową i doradcy inwestycyjni.
W ciągu ostatnich dwóch lat odnotowaliśmy 45-procentowy przyrost liczby tego typu ofert. Dla porównania:
w pierwszym kwartale 2010 opublikowano w naszej giełdzie pracy raptem 25 propozycji zatrudnienia pochodzących od pracodawców z branży energetyki wiatrowej. Wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę w firmach zajmujących się budową, produkcją komponentów, instalacją, serwisem, utrzymaniem oraz finansowaniem farm wiatrowych – wyjaśnia Beata Szilf-Nitka, Dyrektor Generalny internetowej giełdy pracy infoPraca.pl. W naszych obserwacji wynika, że Rozwój energetyki odnawialnej przyczynia się do powstawania miejsc pracy w branżach takich jak IT, elektronika, budownictwo, telekomunikacja, produkcja czy konsulting.
Oferty opublikowane w ciągu ostatniego kwartału w internetowej giełdzie pracy infoPraca.pl pochodzą od przedsiębiorców wykonujących podzespoły, systemy telekomunikacyjne i informatyczne, prace transportowe
i zaopatrzeniowe oraz ekspertyzy środowiskowe i energetyczne. Wśród opublikowanych propozycji pojawiały się także poszczególne oferty adresowane do geodetów, kartografów, geologów czy specjalistów od pomiaru wiatru. Niecałe 20 proc. ofert dotyczyło stanowisk kierowniczych w firmach trudniących się developingiem, zarządzaniem projektów, doradztwem jak i inwestowaniem w energetykę wiatrową.
Z analizy ofert opublikowanych w internetowej giełdzie pracy infoPraca.pl wynika, że ponad 60 proc. propozycji pracy w pierwszym kwartale 2011 roku pochodziło z województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz podlaskiego. Wybrzeże Bałtyku oraz Suwalszczyzna to polskie zagłębia wiatrowe, gdzie prędkość wiatru przekracza uznawane minimum, wystarczające do efektywnej pracy.
Krajowy rynek energetyki odnawialnej czeka dynamiczny wzrost – prognozuje Instytut Energetyki Odnawialnej. Instytut szacuje wartość osiągniętych obrotów w tym sektorze do 2020 roku na blisko 6,6 mld zł.Natomiast według raportu sporządzonego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, w ciągu najbliższych 9 lat łączna moc elektrowni wiatrowych w Polsce przekroczy 12 tys. MW. Eksperci stowarzyszenia prognozują, że do 2020 roku lat liczba miejsc pracy w tym sektorze wzrośnie z ponad 2 tys. do około 66 tys.
W 2010 roku zrealizowaliśmy projekty o łącznej mocy ponad 460 MW co jest wystarczające do zaopatrzenia ponad 150 tys. gospodarstw domowych. Aktualnie prowadzimy prace nad projektami farm wiatrowych o łącznej mocy 1500 MW, nowe inwestycje będą także tworzyć nowe miejsca pracy – mówi Agnieszka Tarasiewicz, Kierownik Zespołu ds. Marketingu i Administracji EPA Wind. Nie zapominajmy, że Komisja Europejska nałożyła na państwa członkowskie obowiązek 30 procentowej redukcji emisji dwutlenku węgla w ciągu najbliższych 9 lat. W związku z czym prognozowany dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej leży jak najbardziej interesie Polski.
Zgodnie z przepisami unijnymi, udział energii pochodzącej z OZE w bilansie energii finalnej w 2020 r. ma wynieść dla Polski 15 proc. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zakłada, że wiatr może dostarczyć w ciągu najbliższych 9 lat niemal 75 proc. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Inwestowanie w elektrownie wiatrowe, z uwagi na unijne wymogi dotyczące ilości energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł, może przynieść wymierne korzyści inwestorom oraz państwu. W tym kontekście interesująco prezentują się wiatrowe farmy morskie, których budowa, choć trudniejsza w realizacji i bardziej kosztochłonna, może zwiększyć zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę inżynierską potrzebną dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu budowlanego oraz późniejszej eksploatacji nie tylko urządzeń tego typu, ale również infrastruktury towarzyszącej – uważa ekspert ds. prawa energetycznego, mecenas Paweł Żelich z kancelarii Noerr.

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej pod koniec ubiegłego roku w sektorze energetyki wiatrowej w Europie zatrudnionych było 192 tys. osób. Jak wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji Ekologicznej, na przełomie 2007 i 2008 roku europejski sektor energetyki wiatrowych dawał zatrudnienie łącznie ok. 160 tys. pracownikom. Natomiast Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej szacuje, że do 2020 roku europejska branża energii wiatrowej stworzy 250 tys. nowych miejsc pracy.

Dla Ecoportal.com.pl, Maciej Parol
Ciszewski PR

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo