Co to jest składowanie

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz. U. Nr 62, poz. 628) składowanie jest jedną z metod unieszkodliwiania odpadów. W załączniku nr 6 do ww ustawy wyszczególnione są następujące rodzaje składowania:

* D1 Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych

* D3 Składowanie przez głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów, które można pompować)

* D5 Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

* D12 Składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni)

Definicje magazynowania reguluje ta sama ustawa, która określa tą nazwą czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem odzyskiem lub unieszkodliwieniem. Istotnym aspektem magazynowania są jednak ograniczenia czasowe ustalone dla tego procesu. I tak odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania mogą być magazynowane maksymalnie do 3 lat, natomiast odpady przeznaczone do składowania nie dłużej niż 1 rok.

Zarówno składowanie odpadów, jak i ich magazynowanie nie są pożądane z punktu widzenia ochrony środowiska. Ustawodawca musiał jednak rozstrzygnąć, co należy uczynić z odpadami, których nie da się poddać odzyskowi albo odzysk ma charakter jedynie częściowy.

Dlatego też konieczne było uregulowanie zarówno sposobów, jak i miejsc, gdzie można składować i magazynować odpady. Składowiskiem odpadów jest obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.

Dzielą się one na składowiska odpadów:

* niebezpiecznych,

* obojętnych,

* innych niż niebezpieczne i obojętne.

Ecoportal.com.pl, Julian Z. Pankiewicz

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo