Co warto wiedzieć na temat ubezpieczeń zdrowotnych?

Zamieszanie wokół państwowej służby zdrowia oraz problemy z dostaniem się na czas do lekarza – specjalisty sprawiają, że Polacy coraz mocnej interesują się tematyką związaną z ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Na czym polegają takie ubezpieczenia i jak z nich korzystać? Jak zapewnić sobie najskuteczniejszy dostęp do właściwej opieki lekarskiej? To tylko najważniejsze pytań zadawanych przez polskich pacjentów. 

Ubezpieczenia zdrowotne w ramach NFZ
Podstawowe ubezpieczenia zdrowotne to te, z których można korzystać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Są to ubezpieczenia obowiązkowe, dzięki którym każdy pacjent z opłaconymi składkami może skorzystać z bezpłatnej opieki lekarskiej. W zamian za odprowadzanie do ZUS comiesięcznej składki każdy ma prawo do darmowego skorzystania z usług polskiej służby zdrowia. Dotyczy to zarówno lekarzy rodzinnych, jak i specjalistów. Ubezpieczeniem takim objęte jest również leczenie szpitalne. Zakłady opieki zdrowotnej rozliczają się NFZ, który utrzymuje się głównie ze składek opłacanych przez polskich pacjentów.
 
By móc skorzystać z takich świadczeń w ramach NFZ trzeba udowodnić swe prawo do nich. Należy w tym celu przedstawić stosowny dokument: legitymację ubezpieczeniową, legitymację emeryta lub rencisty bądź też stosowne zaświadczenie z urzędu pracy w przypadku osób bezrobotnych. Niektóre oddziały NFZ wydają specjalne dyskietki, zaś nowością jest system eWUŚ, pozwalający sprawdzić prawo do skorzystania z bezpłatnej usługi medycznej za pomocą numery PESEL. 
Z państwowej opieki lekarskiej w ramach działalności NFZ mogą skorzystać ci, którzy opłacają (lub mają opłacane przez pracodawcę) stosowne składki. Do ubezpieczenia można też zgłosić członków najbliższej rodziny, czyli dzieci i współmałżonka. 

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne 
Zamieszanie wokół polskiej służby zdrowia skłania Polaków do poszukiwania alternatywnych rozwiązań – szybszych i skuteczniejszych niż te, które daje NFZ. Stąd też rosnące zainteresowanie prywatnymi ubezpieczeniami, oferowanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz prywatne zakłady opieki lekarskiej. Tu wysokość składki oraz zasady korzystania z usług medycznych określane są dokładnie w umowach zawieranych pomiędzy osobą ubezpieczoną a towarzystwem, tam też określane są świadczenia, z których w razie konieczności mogą skorzystać zapobiegliwi pacjenci.

Podstawą do świadczenia usług są tu takie dokumenty, jak umowa ubezpieczenia oraz dowód potwierdzający opłacenie składki.

 

pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo