Coke Live Music Festival

– Najbardziej ekologiczny festiwal muzyczny. Warszawa, 2 sierpnia 2012 r. Coke Live Music Festival to jedna z najważniejszych imprez muzycznych w Polsce, która od początku swojego istnienia, czyli 2006 roku, przyciągnęła już przeszło 155 tys. młodych ludzi. 11 i 12 sierpnia już po raz siódmy Coke Live Music Festival.

Impreza dostarczy solidną dawkę dobrej muzyki i niezapomnianych wrażeń.  Od 2009 roku wydarzeniu towarzyszy ciesząca się ogromną popularnością ekologiczna akcja Coca-Coli „nie zatrzymuj. przetwarzaj”, która edukuje młodzież na temat recyklingu i zachęca do segregacji odpadów. 

Celem akcji Coca-Cola „nie zatrzymuj. przetwarzaj” jest popularyzacja segregacji odpadów oraz uświadamianie młodym ludziom, że każda plastikowa butelka PET nie  jest odpadem, ale cennym surowcem i  może mieć dalsze życie, dzięki  przetworzeniu, np. w czapkę lub torbę. Na terenie festiwalu rozmieszczone zostaną specjalne punkty, w których zebrane plastikowe lub papierowe kubki po napojach, będzie można wymienić na unikalne gadżety Coca-Coli wykonane
w 50% z przetworzonych butelek PET. W poprzednich latach w akcji ekologicznej „nie zatrzymuj. przetwarzaj” zbierano od 77% do około 90% wszystkich kubków dostarczonych na teren festiwalu. W tym roku każdy uczestnik akcji będzie mógł wymienić zgromadzone 50 kubków na torbę na ramię, 40 na koszulkę, 30 na czapeczką, a oddanie 20 kubków będzie nagradzane smyczą na szyję. Wszyscy chętni mogą także wziąć udział w związanych z ekologią zabawach, quizach i konkursach.

– Dzięki dotychczasowym sukcesom akcji „nie zatrzymuj. przetwarzaj” Coke Live Music Festival jest jednym z  najczystszych festiwali w Polsce. Cieszymy się, że inspirujemy młodych ludzi do dbania o środowisko, jednocześnie dostarczając im pozytywnych emocji. W 2011 roku młodzież zebrała ponad 84% kubków po napojach z terenu festiwalu. W tym roku liczymy na podobne zainteresowanie naszą akcją. – powiedziała Beata Ptaszyńska-Jedynak, kierownik ds. kontaktów zewnętrznych i komunikacji w Coca-Cola Poland Services.

W wielu obszarach, deklarowana świadomość ekologiczna Polaków jest stosunkowo wysoka.
84 % osób biorących udział w badaniu Ministerstwa Środowiska* uważa, że człowiek poprzez swoje indywidualne działania ma wpływ na stan zasobów naturalnych. Jednocześnie 45% Polaków deklaruje, że regularnie segreguje odpady, a 17%, że robi to sporadycznie. Oznacza to, że segregacją śmieci zajmuje się ponad 60% z nas. 84% osób twierdzi, że sortowanie śmieci powinno być obowiązkowe, a 94% uważa, że ich wywożenie w niedozwolone miejsca powinno być karane surowiej niż dotychczas. Świadomość ekologiczna Polaków przez ostatnie 3 lata bardzo dojrzała, w 2009 roku 45% Polaków w ogóle nie interesowało się zagadnieniami ekologicznymi**.

Edukację ekologiczną firmy systemu Coca-Cola prowadzą wraz z partnerami – organizacją odzysku Rekopol oraz z Fundacją na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach Recal.

Edukacyjna akcja  ekologiczna „nie zatrzymuj. przetwarzaj.” jest elementem strategii społecznej odpowiedzialności biznesu firm systemu Coca-Cola w Polsce. Obejmuje ona takie obszary jak ochrona zasobów wodnych oraz odzyskiwanie i recykling odpadów. Coca-Cola dąży do stworzenia obiegu zamkniętego opakowań  i przetwarzania zużytych opakowań na nowe. Firmy systemu Coca-Cola zmniejszają ilość generowanych odpadów zwiększając efektywność produkcji i stosując segregację, inwestują również w technologie i systemy odzysku zużytych opakowań. W latach 2001-2011 w polskich zakładach Coca-Cola zużycie wody na litr wyprodukowanego napoju spadło o 38%, a odsetek odpadów produkcyjnych, które poddane zostały recyklingowi wyniósł 97%.  Redukowana jest również stopniowo waga opakowań.  Na przykład w 2008 roku ograniczono wagę opakowań  napojów gazowanych w zależności od ich typu od 5% do 11%, a w 2009 roku zmniejszono wagę butelki PET na wodę o pojemności 0,5l. o 20%, zaś w 2010 r. wprowadzono nowy typ zamknięcia w opakowaniach PET, co pozwoliło m.in. na dalszą redukcję wagi od 4% do 8% w zależności od typu butelki. W 2011 roku wprowadzono na rynek naturalną wodę mineralną Kroplę Beskidu w nowej butelce zawierającej o 20% mniej plastiku, zmiejszając tym samym emisję dwutlenku węgla o ok. 13%. 
Więcej informacji na temat strategii zrównoważonego rozwoju firm systemu Coca-Cola można znaleźć na stronie: www.cocacola.com.pl

* Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski (badanie eksploracyjne), przeprowadzone
w 2011 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadu indywidualnego wspomaganego komputerowo (CAPI); na losowej ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat liczącej 1004 osoby. Maksymalny błąd oszacowania w badaniu wynosi
+/-3,1%.

**Świadomosć ekologiczna Polaków – zrównoważony rozwój  – raport z badań 2009 r, dr Artur Bołtromiuk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

*****

O FIRMACH Z SYSTEMU COCA-COLA:
System Coca-Cola w Polsce reprezentują firmy Coca-Cola Poland Services Spółka z o.o. oraz Coca-Cola HBC Polska. Coca-Cola Poland Services to spółka-córka The Coca-Cola Company, właściciela wiodących marek napojów bezalkoholowych, obecnych w ponad 200 krajach świata.  Coca-Cola HBC Polska to oddział Coca-Cola Hellenic Bottling Company, będącej pod względem sprzedaży drugim na świecie rozlewcą napojów The Coca-Cola Company, docierającym do ponad 560 milionów konsumentów.

 

Dodatkowe informacje o Coca-Cola:

Coca-Cola Poland Services:                                                                           
Tel. +48 22 579 68 97
bjedynak@coca-cola.com

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo