Coraz trudniej prowadzić firmę?

W ubiegłym roku żadna z kluczowych barier podatkowych nie została usunięta, natomiast pojawiły się nowe – twierdzą przedsiębiorcy, zrzeszeni w PKPP Lewiatan.

Wbrew oczekiwaniu środowiska przedsiębiorców nie doszło do uchwalenia nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, która dawała szansę na likwidację części barier związanych z tym podatkiem.

Nad projektem pracowano w Sejmie od połowy 2006 roku, jednak ostatecznie nie został on uchwalony. Przedsiębiorcy liczą, że w tym roku po ostatnim zastoju legislacyjnym w zakresie podatków dotyczących przedsiębiorców dokonane zostaną zmiany likwidujące choć część wskazywanych przez nich barier.

Nieodmiennie pracodawcy narzekają na bariery związane z wysokimi kosztami pracy i oczekują na zmiany, które będą sprzyjać ich obniżaniu, zwiększą elastyczność zatrudniania oraz zmniejszą biurokratyczne obciążenia firm.

„Ważne jest, aby nowe regulacje uwzględniały potrzeby małych i średnich pracodawców” – uważają przedstawiciele Lewiatana. Nowelizacja kodeksu pracy, która zakończyła proces harmonizacji polskiego prawa pracy z prawem europejskim, nie spełniła ich oczekiwań.

Przyjęte rozwiązania zostały uznane przez pracodawców za zbyt restrykcyjne i niejasne (np. czas pracy, uprawnienia urlopowe, zwolnienia grupowe, tzw. zwolnienia monitorowane, szczególna ochrona pracowników).

Treść szeregu przepisów w obszarze stosunków pracy hamuje rozwój rynku pracy. W październiku 2006 roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy zakończyła pracę nad projektami nowych kodeksów pracy: indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Projekty nie zostały udostępnione opinii publicznej.

Także partnerzy społeczni nie zapoznali się z propozycjami zmian – twierdz Lewiatan.

Źródło: Money.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo