Czy warto angażować się w wolontariat?

750952

Wolontariat opiera się na dobrowolnym i nieodpłatnym działaniu, które dąży do czynienia dobra. Cele mogą być różne: pomoc zwierzętom, wsparcie domów dziecka, dbanie o otoczenie.

Czy warto angażować się w wolontariat w kontekście ochrony środowiska? W jaki sposób może działać każdy z nas?

Wolontariat – na czym polega?

W bardzo dużym skrócie wolontariat to inaczej dobrowolne niesienie pomocy. Wolontariusz poświęca swój czas i energię, aby wspólnie z innymi sobie podobnymi osiągać cele, które nie wiążą się z uzyskaniem bezpośredniej korzyści materialnej dla siebie. Czasem osoby działające w ten sposób otrzymują od odgórnego organizatora zwrot kosztów – nie jest to wciąż jednak zysk.

Działania na rzecz środowiska

Jak już zostało powiedziane, wolontariusze mogą działać na rzecz różnorodnych podmiotów i idei. Szczególnie ważny jest jednak wolontariat w służbie ochrony środowiska. Jest to nasz wspólny dom, więc tak naprawdę dbanie o przestrzeń wokół nas jest naszym obowiązkiem wobec siebie i wobec całego świata.

W dużej mierze działania na rzecz środowiska opierają się na prostych i niewielkich zmianach w naszym życiu – mogą one jednak wywoływać wielkie efekty. Przykładem są segregacja śmieci czy zbieranie pustych butelek podczas zwykłych spacerów. Im więcej osób będzie postępowało w ten sposób, tym bardziej efektywne rezultaty działań!

Na jaką skalę działają wolontariusze?

Wolontariuszem działającym w imię środowiska nie jest tylko osoba, która wybiera się specjalnie do lasu i całymi dniami chodzi po nim, zbierając porzucone tam śmieci. Równie istotne są działania na szczeblu edukacyjnym i świadomościowym! Pomagają w szerzeniu samej idei i wspierają budowę poczucia współodpowiedzialności za losy naszej planety.

Szerzenie idei wolontariatu na co dzień

Coraz częściej to pracodawcy stają się tym odgórnym organizatorem, podmiotem kierującym działaniami wolontariuszy. W takiej sytuacji to pracodawca wyznacza cel i motywuje swoich pracowników do wspólnej pracy na rzecz innych.

 

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: https://pl.coca-colahellenic.com/pl/nasze-historie/czym-jest-wolontariat-i-czy-warto-się-w-niego-angażować/

 

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo