Czym jest klimat?

Klimat stanowi jeden z najważniejszych czynników, który ma niebagatelny wpływ na życie człowieka. Jest to składowa środowiska naturalnego, która motywuje jakie organizmy mogą żyć, rozwijać się ewoluować oraz migrować w wybranych zakątkach świata. Warto zatem wiedzieć czym dokładnie jest klimat, z jakich elementów się składa oraz w jaki sposób można go chronić.

Czym jest klimat?

Klimat w ogólnym ujęciu stanowi wieloletni proces przebiegów zjawisk pogodowych, które mają wpływ na dany region świata. Naukowcy ustalają klimat dla wybranego obszaru na podstawie 10-letnich pomiarów, które muszą być do siebie podobne oraz pojawiać się w określonych odstępach czasu. Do elementów klimatu zaliczają się m.in.:

 • temperatura powietrza – określa ona czy w danym regionie świata jest klimat kontynentalny, morski, przejściowy itp. na podstawie zmian temperatur w określonych odstępach czasu;
 • opady – opady to jeden z głównych czynników warunkujących określenie klimatu dla wybranego regionu świata. Dzięki znanej liczbie opadów o wybranej porze roku można określić w jakiej ilości oraz gdzie mogą rosnąć rośliny stanowiące podstawę żywieniową dla wielu gatunków zwierząt;
 • wiatry – stanowią one wypadkową rozkładu ciśnienia pomiędzy okresem letnim oraz zimowym. Warto wiedzieć, iż wiatr zawsze wieje od niżu do wyżu, dzięki czemu można określić kierunek oraz siłę wiania wiatrów w wybranym regionie świata;
 • masy powietrza – bez wątpienia wraz z pojęciem wiatrów związane są masy powietrza zmierzające nad wybrany region świata. Mogą być to masy równikowe, zwrotnikowe, polarne, arktyczne lub morskie;
 • liczebność oraz rozkład frontów atmosferycznych obecnych w wybranym regionie świata – dzięki analizie liczby frontów atmosferycznych oraz częstotliwości ich pojawiania się można określić pogodę oraz klimat, który kształtują;
 • szerokość geograficzna – warunkuje ona powstawanie klimatu zwrotnikowego (suchego), równikowego, umiarkowanego bądź polarnego;
 • wysokość nad poziomem morza – ma ona niebagatelny wpływ na ukształtowanie się klimatu, gdyż np. góry i wyżyny towarzyszą wytworzeniu się specyficznego, chłodnego klimatu górskiego;
 • szata roślinna – dzięki obecności szaty roślinnej można znacząco łagodzić klimat i wpływać na stan gospodarki wodnej w regionie;
 • pokrywa śnieżna oraz lodowa – zatrzymuje ona wodę słodką oraz więzi niektóre gazy cieplarniane, które mogą mieć wpływ na klimat.

W jaki sposób można chronić klimat?

Dzięki wyżej wymienionym czynnikom można stwierdzić, iż na klimat wpływa wiele niezależnych od siebie czynników. Ich utrzymanie gwarantuje stabilność klimatyczną w wybranym regionie świata. Jednak oraz częściej można spotkać się z terminem zmian klimatycznych, które są efektem działalności człowieka. Dlatego też istnieje pewien zbiór cech oraz działań, dzięki którym można w prosty sposób chronić klimat na świecie jak i w regionie. Zaliczyć do nich można min.:

 • oszczędzanie energii – świecenie światła tylko wtedy, gdy to konieczne oraz wymiana żarówek na energooszczędne pozwala na zmniejszenie wytwarzania się gazów cieplarnianych podczas produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych;
 • zmniejszenie zanieczyszczeń gazami cieplarnianymi – uprawianie zielonej polityki, ekologicznego rolnictwa, rezygnacja z paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii jak wiatrowa, słoneczna czy wodna może skutecznie przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń gazami cieplarnianymi jak CO2;
 • rezygnacja z używania plastiku – opakowania plastikowe stanowią ogromny problem dla życia organizmów w oceanach jak i na lądzie. Rezygnacja z plastiku przyczynia się do oczyszczania środowiska z gazów cieplarnianych oraz substancji, które mogą powodować śmierć wielu roślin oraz zwierząt morskich jak i lądowych;
 • oszczędzanie papieru – papier wytwarzany jest z drzew co niejako motywuje do jeszcze większej wycinki lasów i terenów zielonych. Oszczędzając używanie papieru można skutecznie przyczynić się do zmniejszenia wycinki lasów oraz do zachowania klimatu w wybranym regionie świata;
 • segregacja śmieci – recycling oraz odpowiednia utylizacja śmieci pomaga zarówno środowisku naturalnemu jak i klimatowi utrzymać stan równowagi.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo