Dalkia dla osiedla mieszkaniowego Juliusz w Sosnowcu: efektywność energetyczna pierwszego w Polsce projektu energomodernizacji z gwarancją potwierdzona

Dalkia wypełniła kontraktową gwarancję utrzymania niskiego poziomu zużycia energii dla mieszkańców – w pierwszym okresie rozliczeniowym po realizacji projektu energomodernizacji, potwierdzono wysoką efektywność energetyczną budynków mieszkalnych na osiedlu Juliusz  w Sosnowcu. W skali roku, dzięki projektowi, uda się obniżyć w Sosnowcu emisję CO2 o 8000 ton i emisję pyłów o 81 ton. Projekt energomodernizacji wpisuje się w krajowy program walki ze smogiem i niską emisją. 

 Dalkia doprowadziła sieć ciepłowniczą do budynków osiedla Juliusz w Sosnowcu, po termomodernizacji, dołączając do systemu nowych odbiorców. W ramach kontraktu z miastem, wybudowaliśmy również wszystkie instalacje wewnętrzne. Kluczowe było jednak wdrożenie na osiedlu naszego autorskiego systemu zarządzania energią pozwalającego koordynować popyt i odbiór ciepła. Dzięki optymalizacji systemu każdego mieszkańca stać na „czyste ciepło” – mówi Thierry Deschaux, Dyrektor Generalny Grupy Dalkia w Polsce.

 

Pionierski projekt energomodernizacji na polskim rynku – gwarancja utrzymania niskiego poziomu zużycia energii

Projekt w Sosnowcu to pierwsza w Polsce energomodernizacja mieszkaniowa zrealizowana w formule PPP, gdzie Dalkia jako partner prywatny, dostawca energii udzielił kontraktowej gwarancji utrzymania niskiego poziomu jej zużycia. Dzięki temu zamawiający podmiot publiczny zapewnił efektywność energetyczną dla mieszkańców nie ponosząc samodzielnie ryzyka efektu końcowego projektu. Inwestycja obejmowała 22 budynki mieszkalne (538 lokali) i żłobek, w których zlikwidowano blisko 1000 pieców węglowych.

W ramach realizacji projektu Juliusz w Sosnowcu, Dalkia zaprojektowała i wykonała przyłącza centralnej sieci ciepłowniczej do budynków, zbudowała dwufunkcyjne węzły cieplne, zaprojektowała i wykonała wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz instalację zintegrowanego systemu automatycznego sterowania ciepłem. Jest to system predykcyjny, który uwzględnia na podstawie prognozy pogody inercję cieplną budynku i zapobiega jego przegrzewaniu lub wychłodzeniu optymalizując zużycie energii. System wdrożony na osiedlu Juliusz pozwala na efektywne zarządzanie popytem na ciepło.

 

Korzyści dla mieszkańców – optymalizacja zużycia energii, komfort cieplny, walka ze smogiem

Projekty z obszaru efektywności energetycznej łączą się z kosztami inwestycji dla władz lokalnych, a także mieszkańców. Przy realizacji projektu, czynnik ekonomiczny jest więc równie ważny jak redukcja niskich emisji i CO2. W związku z tym, dla powodzenia tego typu projektów, istotne jest, aby w dłuższym horyzoncie energomodernizacja prowadziła do redukcji kosztów energii, co jest możliwe poprzez jej efektywne zużycie.

Dalkia, jako prywatny partner inwestycji w Sosnowcu kontraktowo zagwarantowała utrzymanie niskiego poziomu zużycia energii przy jednoczesnym komforcie cieplnym mieszkańców. Projekt energomodernizacji osiedla Juliusz, po pierwszym okresie eksploatacji potwierdził wysoką efektywność energetyczną zmodernizowanych budynków mieszkalnych i sieci ciepłowniczej. Zrealizowany projekt pozwala rocznie ograniczyć w Sosnowcu emisję CO2 o 8000 ton i emisję pyłów o 81 ton.

Polski dom zużywa za dużo energii, dlatego też jego właściciela często nie stać na „czystą energię”. Dalkia oferuje klientom rozwiązania i narzędzia do oszczędzania energii i efektywnego gospodarowania nią – w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych – aby wraz z efektywnym zaprojektowaniem instalacji wewnętrznych, optymalizować rachunki za ciepło, gaz lub energię elektryczną – dodaje Thierry Deschaux.

Dalkia, realizując umowy o poprawę efektywności energetycznej, zobowiązuje się do osiągnięcia oszczędności energii nawet do 40%. Dodatkowo rozwiązania Dalkii przyczyniają się do redukcji emisji CO2, poprzez wykorzystanie lokalnych źródeł energii, jak również długoterminowego ograniczenia kosztów związanych z energią, pomagając klientom sprostać wyzwaniom transformacji energetycznej.

 

Dalkia, lider w dziedzinie oszczędności energii we Francji

Dalkia, spółka zależna grupy EDF, jest jednym z liderów w dziedzinie usług energetycznych we Francji. Dalkia oferuje „szyte na miarę” rozwiązania dla budynków, miast, samorządów, władz lokalnych i obiektów przemysłowych w odpowiedzi na wyzwania związane z transformacją energetyczną. Grupa zapewnia swoim klientom możliwość kontroli całego łańcucha energetycznego, od dostaw energii po optymalizację zużycia, w tym konserwację instalacji i sterowanie nią. Spółka gwarantuje osiągnięcie określonych wyników w długim okresie. W 2017 r. obroty Dalkii wyniosły 4 miliardy euro. W ramach swoich działań spółka wykazała oszczędności energii na poziomie 6,5 TWh, redukując swoim klientom emisje CO2 o 4,1 Mt.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo