Dbanie o środowisko naturalne jest w modzie

W ciągu ostatnich 30 lat dokonano wiele zmian w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego w Europie. O 90% została zmniejszona emisja tlenków azotu poprzez wprowadzenie katalizatorów, większość paliw została pozbawiona ołowiu, wyeliminowano również chlorofluorowęglowodory (CFC), który zubaża warstwę ozonową.

Jak wskazują statystyki również w Polsce ostatnie 10-lecie to okres ciągłego obniżania poziomu zanieczyszczeń powietrza i wód powierzchniowych. Wynik ten osiągnięto dzięki ograniczeniu produkcji i modernizacji systemów ochrony środowiska w zakładach szczególnie uciążliwych dla środowiska naturalnego (elektrownie, kopalnie, huty). Nie tylko tego typu zakłady co roku walczą o certyfikat ISO 14001, cieszy się on coraz większą popularnością wśród małych i średnich firm, których działalność ma znacznie mniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Co to jest ISO 14001?

System Zarządzania Środowiskowego pozwala zidentyfikować aspekty środowiskowe i oszacować negatywny wpływ działalności firmy na środowisko naturalne. Ponadto system ten pozwala dostosować się firmie do przepisów prawnych oraz zracjonalizować wydatki na zasoby naturalne. Norma ISO 14001 zawiera wymagania i wytyczne stosowania, mające umożliwić firmie opracowanie oraz wdrożenie polityki i celów, które uwzględniają wymagania prawne oraz informacje o znaczących aspektach środowiskowych. Spełnienie wymagań normy podlega certyfikacji. Norma przeznaczona jest dla wszystkich organizacji niezależnie od ich rodzaju i wielkości. Firma legitymująca się certyfikatem ISO 14001 jest nie tylko wiarygodnym i rzetelnym partnerem, ale przede wszystkim firmą nowoczesną i konkurencyjną.
Norma ISO 14001 wymaga od przedsiębiorstwa jedynie podjęcia zobowiązań, że będzie ono działało zgodnie z wymaganiami prawnymi, zapobiegało zanieczyszczeniom i dążyło do ciągłego doskonalenia. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności w firmach gromadzone są: zużyte tonery, baterie, plastikowe butelki, zużyty papier, oleje, wytwarzane odpady produkcyjne itd. Kluczem skutecznego wdrożenia SZŚ jest właściwa interpretacja wymagań i przyjmowanie rozwiązań korzystnych z punktu widzenia funkcjonowania organizacji – mówi ekspert Serwisu boomway.pl, który pomaga firmom w ocenie ich szans na uzyskanie certyfikatu ISO 14001.

Korzyści dla firmy z wdrożenia SZŚ?

Korzyści, jakie przedsiębiorstwo może osiągnąć z wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskiem:
wizerunek organizacji odpowiedzialnej społecznie,
redukcja wytwarzania zanieczyszczeń i odpadów,
redukcja kosztów usuwania odpadów i opłat za korzystanie ze środowiska,
większa szansa na wygranie przetargu i zawarcie kontraktu,
lepszy wizerunek firmy w oczach potencjalnych klientów i inwestorów,
większa szansa na otrzymanie dotacji w ramach funduszy unijnych,
uporządkowanie stanu formalnoprawnego – zgodność z wymaganiami prawnymi,
łatwiejsze uzyskiwanie pozwoleń i zatwierdzeń,
lepsza współpraca i stosunki ze społeczeństwem i władzami,
nacisk położony na zapobieganie, a nie na działania korygujące powoduje obniżenie ryzyka środowiskowego, a przez to obniżenie mogących wystąpić kosztów kar i odszkodowań.

Jakie branże wdrażają ISO 14001?

Coraz częściej System Zarządzania Środowiskiem posiadają nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale również firmy należące do sektora MŚP. Ten rodzaj certyfikatu cieszy się największą popularnością wśród firm z branży przemysłowej: przetwórczej, elektromaszynowej, motoryzacyjnej, gumowej itp. Do dużych firm mogących poszczycić się tym certyfikatem należą np.: Polski Koncern Naftowy Orlen SA, Amica Wronki SA, T.C. Dębica, OSM Piątnica, Elektrociepłownia Tychy, OSRAM, zakłady Famed SA, Stolarka Wołomin SA, Huta „Euroblacha” SA, Stomil Sanok SA. Wśród małych i średnich firm certyfikat ISO 14001 posiadają między innymi: Fach SA w Cieszynie, Witar Tartak Tyble Sp. z o.o., Hydro-Plast Sp. z o.o., Zinplast i Polimer.
O ile zrozumiałe są starania o certyfikat ISO 14001 firm z branży produkcyjnej, hutniczej czy energetycznej, o tyle trudno sobie wyobrazić by na tym certyfikacie zależało firmie telekomunikacyjnej czy zespołowi opieki zdrowotnej, a tak właśnie jest. Wśród firm posiadających certyfikat ISO 14001, których prawdopodobnie nawet nie podejrzewalibyśmy o negatywny wpływ na środowisko naturalne, znalazły się między innymi: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem (Ochrona zdrowia i opieka socjalna), Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (telekomunikacja), Drukarnia Księży Werbistów (działalność poligraficzna), Geofizyka Kraków Sp. z o.o. (badania i analizy techniczne) oraz browar Dojlidy.

Nagroda za troskę o środowisko

Firmy, szczególnie micro i małe przedsiębiorstwa, które nie są jeszcze gotowe na wdrożenie SZŚ, a zależy im na dobrym wizerunku, mogą okazać swoją troskę o środowisko naturalne również w inny sposób. To właśnie dla nich powstały ecocertyfikaty np. Certyfikat ECO "W trosce o środowisko". Proces przyznawania wyróżnień rozpoczyna się od złożenia przez zainteresowaną firmę wniosku aplikacyjnego i poddania jej weryfikacji przez specjalistów. Sprawdzany jest zarówno system zapewnienia jakości bezpiecznych produktów jak i dbałość o środowisko naturalne.

Zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy odgrywają zasadniczą rolę w bieżącej działalności firm. Powinny być traktowane priorytetowo przy wytwarzaniu, projektowaniu i wdrażaniu nowych i modyfikowanych technologii. Starania przedsiębiorstw o ekologiczne certyfikaty świadczą o zmianie sposobu myślenia dotyczącego spraw ochrony środowiska naturalnego. Bez względu na to czy ich motywem są względy ekonomiczne czy prestiżowe, najważniejsze jest to, że efekty odczuwa całe społeczeństwo.

Autor: Agnieszka Gugała, ecoportal.com.pl

————————————————————————————————————————-

Certyfikat ECO „W trosce o środowisko”. Zobacz na: www.certyfikateco.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo