Doskonalenie efektywności energetycznej wg ISO 50001

Optymalne zarządzanie energią jest podstawową strategią w ograniczaniu jej zużycia, co ma na celu zwiększenie korzyści dla środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa.

 

Głównym celem wdrażania systemów zarządzania energią, regulowanych normą ISO 50001, jest efektywne gospodarowanie energią niezależnie od jej formy. Sprawne funkcjonowanie takiego systemu zapewnia poprawę efektywności wykorzystania energii w odniesieniu do uwarunkowań prawnych regionu, w którym działa firma.

Wdrożenie SZE (System Zarządzania Energią) jest szczególnie ważne w obrębie gospodarki i gałęzi przemysłu, w których energochłonność jest zdecydowanie najsilniejsza lub w sytuacji, gdy działalność organizacji przyczynia się do zwiększenia poziomu emisji gazów cieplarnianych.

Zakładając, że jeszcze kilka lat temu marnotrawstwo energii w Europie wynosiło co najmniej 20%, zmniejszenie jej zużycia i strat jest jednym ze strategicznych celów Unii Europejskiej. Podwyższenie efektywności użytkowania energii jest więc niezbędne dla zapewnienia konkurencyjności gospodarki krajowej (źródło: Efektywne wykorzystanie energii w firmie – poradnik, PARP, Warszawa 2009, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/305/6951.pdf).

Korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania energią

Implementacja systemu niesie ze sobą wiele korzystnych aspektów, które rzutują na działalność całego przedsiębiorstwa. Ważne jest zapoznanie się z najlepszymi praktykami związanymi z zarządzaniem zasobami energetycznymi (www.zielonyaudit.dekra-solutions.pl).
Podjęcie działań w myśl zapisów zawartych w normie ISO 50001 i dążenie do uzyskania certyfikacji systemu zarządzania energią umożliwia:

  • zwiększenie efektywności energetycznej,
  • redukcję kosztów energii, poprzez ograniczenie jej zużycia i alternatywne jej pozyskiwanie (energia odnawialna),
  • zmniejszenie poziomu emisji CO2,
  • zainicjowanie nadzoru nad wykorzystaniem energii w organizacji,
  • stosowanie się do wymagań prawnych nawiązujących do efektywności energetycznej,
  • stworzenie warunków do integracji z innymi systemami zarządzania.

Stosowanie wymagań normy ISO 50001 (systemu zarządzania energią), przygotowanie raportów energetycznych wraz z obowiązkowymi auditami jest istotnym aspektem działalności  wszystkich a w szczególności dużych firm – szczególnie tych wysoko energochłonnych. Wszelkie działania w zakresie efektywności energetycznej są integralnymi i strategicznymi elementami planów inwestycyjnych firmy.

 

Doskonalenie w zarządzaniu systemem optymalizacji zużycia energii

Po wdrożeniu SZE (ISO 50001) i uzyskaniu potwierdzenia poprawności działania systemu przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, organy zarządzające zobowiązują się do ciągłego doskonalenia działania i zwiększenia efektywności ograniczania zużycia energii. Firmy powinny kłaść nacisk na poziom zużycia energii elektrycznej i innego rodzaju paliwa.

Monitoring energetyczny powinien opierać się na przeglądzie i raportowaniu działań energetycznych, stymulowanych przez procedury LCC (Life Cycle Cost) lub wspomaganych przez LCA (Life Cycle Assesment). Po uzyskaniu certyfikacji SZE (ISO 50001) firmy powinny zaplanować i wdrożyć procedury udzielania zamówień dla energochłonnych urządzeń elektrycznych i dla energooszczędnego projektowania, wskazując na korzystne skutki stosowania się do określonych procedur.

 

PDCA w odniesieniu do ISO 50001

Cykl Deminga, czyli cykl Plan-Do-Check-Act, nakierowany jest na rozwój i doskonalenie wszelkich działań w zakresie zarządzania systemami regulowanymi przez normy ISO. W przypadku ISO 50001 logiczny układ czynności opiera się na planowaniu technik optymalizacji zużycia i zmniejszeniu marnotrawstwa energii, realizowaniu próbnego planu oraz określeniu, czy zaproponowane zmiany przynoszą korzystne rezultaty. .

Zwiększenie efektywności wymaga ciągłego doskonalenia metod i sposobów w obrębie zarządzania energią. Zakładając, że efektywność energetyczna odnosi się do źródeł jej pozyskiwania, czyli ropy, gazu, węgla, energii jądrowej i odnawialnych źródeł energii, należy pamiętać, że najbardziej efektywnym wykorzystaniem energii jest jej minimalne zużycie. Zatem wszystkie plany strategiczne firmy powinny skupiać się na ograniczeniu zużycia energii.

 

 

www.zielonyaudit.dekra-solutions.pl

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo