Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego!

22 marca to Światowy Dzień Wody. Pamiętajmy jednak, że wszystkie kraje nadbałtyckie obchodzą wtedy także dzień Ochrony Morza Bałtyckiego. Nie da się przecenić uroków polskiego morza. Tym bardziej, że wiele nadmorskich terenów to prawdziwe skarby przyrody.

Nad polskim morzem siecią Natura 2000 objęto aż 16 obszarów cennych przyrodniczo.

Obszary te to m.in. Wyspy Wolin i Uznam, Ławica Słupska, Ostoja w Ujściu Wisły czy Zatoka Pucka. Ta ostatnia zasłużyła na ochronę w ramach sieci Natura 2000 m.in. ze względu na to, że jej dno porasta trawa morska, różne gatunki rdestnic oraz glony, które tworzą niezwykłe łąki podwodne. Bardzo cenne przyrodniczo są też występujące w ujściach pradolin łąki słonoroślowe. Występuje tu wiele rzadkich, wręcz reliktowych gatunków flory i fauny, które związane są ze specyficznymi, nadmorskimi warunkami siedliskowymi. Kilkanaście siedlisk jest wyjątkowych w skali całego kontynentu, np. morskie ławice małży, białe wydmy czy bagienne solniska nadmorskie.

Obszary Natura 2000 nie są rezerwatami przyrody. Stwarzają natomiast warunki do wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, czyli wykorzystywania przestrzeni do harmonijnego życia człowieka, przy jednoczesnym zachowaniu jej dziedzictwa przyrodniczego.

Natura 2000 nie hamuje więc rozwoju gospodarczego! Na wyspie Wolin, turystyka stanowi główne źródło utrzymania mieszkańców. Warunki naturalne wyspy są bardzo urozmaicone: od porośniętych lasami obszarów nizinnych, przez bagna i wzniesienia morenowe, po najwyższy w Polsce klif, który ciągnie się od Międzyzdrojów do Świdnej Kępy.

Dowiedz się więcej o Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 na www.poczujnature.pl. Kampania „Natura 2000. Poczuj to” jest realizowana w ramach projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska „Złap Równowagę, Odkryj Naturę”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo