Ekopodsumowanie roku 2011 w branży piwnej

W działaniach z zakresu zrównoważonego rozwoju w ubiegłym roku wciąż przodowały firmy z kapitałem zagranicznym. Tegoroczna nagroda internautów w 5. edycji konkursu „Raporty Społeczne”, organizowanego przez CSR Consulting, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PwC, ponownie przypadła Kompanii Piwowarskiej.

 

Podsumowując rok 2011, lider branży piwowarskiej w Polsce wskazuje na znaczące trendy ekologiczne, istotne wydarzenia i przemiany, które będą wyznaczać kierunki strategii zrównoważonego rozwoju w kolejnych latach.

Produkowanie wrażliwego produktu jakim jest piwo, wymaga od producentów alkoholu nie tylko postępowania zgodnego z ustawą, ale i samodzielnych działań względem wszystkich partnerów oraz konsumentów. Rentowność czyli wyniki finansowe i ogólny wzrost branży zależy od istnienia zdrowych społeczności, rozwijających się gospodarek oraz odpowiedzialnego wykorzystywania surowców naturalnych.

Wypijesz coraz więcej piwa z coraz mniejszej ilości wody
W ubiegłym roku można zaobserwować coraz więcej aktywności podejmowanych przez branżę zmierzających do podniesienia jakości prowadzenia gospodarki wodnej. Nie tylko browary szukają oszczędności podczas procesu warzenia piwa. Coraz ważniejsze jest spojrzenie na problem z perspektywy całego łańcucha dostaw, począwszy od monitoringu obszarów rolnych po edukację konsumenta. Tak na przykład, SABMiller zobowiązuje się  do ograniczenia zużycia wody o ok. 25% na hektolitrze piwa w okresie od 2008 do 2015 roku. Codziennie poddaje analizom wskaźnik zużycia wody, a identyfikacji dostępnych zasobów wodnych towarzyszą każdorazowo wnikliwe prace geologiczno-hydrologiczne.
ONZ przewiduje, że do roku 2025 ponad 3 miliardy ludzi będzie pozbawionych odpowiedniej ilości wody. Mając na uwadze te dane, Kompania Piwowarska aktualnie realizuje kilka inwestycji minimalizujących tzw. water footprint . Choć efekty finansowo-ekologiczne realizowanych przez branżę inicjatyw już są mierzalne i wyraźnie widoczne, o pełnych rezultatach długofalowych programów można mówić dopiero w kilkuletniej perspektywie. 
Zielony dialog, czyli jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujecie

Świadectwem dojrzałych strategii zrównoważonego rozwoju realizowanych w branży  piwnej w 2011 roku są oddolne praktyki liderów rynku. Coraz więcej znaczących udziałowców rynku piwnego traktuje zobowiązania wobec lokalnych społeczności i ich interesariuszy jako podstawę swoich długofalowych aspiracji. Efektywną formą wypracowania priorytetów zrównoważonego rozwoju jest panel interesariuszy.

W  tym roku Kompania Piwowarska po raz pierwszy zorganizowała panel
z interesariuszami, zapoczątkowując dialog zgodny z międzynarodowym standardem AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES). Na bazie wniosków powstałych podczas tych spotkań opracowywane są plany rozwoju programów zrównoważonego rozwoju. Choć panele interesariuszy to wciąż rzadkość, funkcjonują jako źródło niezbędnej wiedzy dotyczącej możliwych i oczekiwanych kierunków rozwoju biznesu.

Carbon footprint – piwny ślad w CO2
Kluczową kwestią w ubiegłym, jak i nadchodzącym roku, jest dla branży optymalizacja zużycia energii i zmniejszenie emisji CO2 (carbon footprint) nie tylko w samej firmie, ale całym łańcuchu wartości. Na przykład, ok. 30% wytworzonego w trakcie produkcji piwa CO2 dotyczy Kompanii Piwowarskiej, natomiast ok. 70% emisji zlokalizowanych jest z przodu i z tyłu łańcucha.
Współpraca z partnerami biznesowymi w celu monitorowania i redukcji CO2 na każdym możliwym etapie wytwarzania surowców czy opakowań, a także wybór możliwych rozwiązań logistycznych to wyzwanie na kolejny rok. Celem Unii Europejskiej jest dostarczanie 20% całkowitego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych do 2020 roku. SABMiller podjęło zobowiązanie ograniczenia paliw kopalnych na litr wyprodukowanego paliwa do roku 2020.
Dostępni eksperci:
Małgorzata Walędzińska-Półtorak – Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju
Klaudyna Gruszecka – Kierownik ds. Ochrony Środowiska

Więcej informacji o 10 Priorytetach i Raport na temat zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej znajdziesz na: www.kp.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/10-priorytetow-jedna-przyszlosc oraz na www.kp.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/raporty-i-wydawnictwa-csr
Do redaktora:
Kompania Piwowarska – Lider branży piwowarskiej w Polsce
Kompania Piwowarska jest największym przedsiębiorstwem piwowarskim w Polsce. Kilkusetletnie doświadczenia w warzeniu piwa, nowoczesne technologie i rygorystyczne przestrzeganie zasad produkcji na światowym poziomie gwarantują najwyższą jakość naszych produktów. Do portfela marek KP należą najpopularniejsze polskie piwa – m.in. Tyskie, Żubr, Lech, Dębowe Mocne, Redd's, a także międzynarodowe marki premium: Pilsner Urquell, Grolsch oraz Peroni Nastro Azzurro. Kompania Piwowarska (utworzona w 1999 roku) posiada trzy browary (w Tychach, Poznaniu i Białymstoku) oraz oddziały handlowe na terenie całego kraju. Kompania Piwowarska prowadzi także działalność społeczną nastawioną na walkę z wykluczeniem społecznym na tle ubóstwa oraz programy edukacyjne popularyzujące odpowiedzialność i umiar w konsumowaniu alkoholu. Wielkość sprzedaży  osiągniętej przez KP w roku finansowym zakończonym 31 marca 2011 r. wyniosła 14,1 mln hektolitrów piwa.

SABMiller – jeden z największych na świecie producentów piwa
Kompania Piwowarska jest częścią jednego z największych na świecie producentów piwa – SABMiller plc. Grupa produkuje lub dystrybuuje piwo na sześciu kontynentach, a jej ogólnoświatowy portfel obejmuje międzynarodowe piwa premium, takie jak Grolsch, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro czy Pilsner Urquell oraz czołowe marki lokalne, takie jak Aquila, Castle, Miller Lite, Snow czy Tyskie. SABMiller jest jedną z największych na świecie (poza USA) firm rozlewających produkty Coca-Coli. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2011 SABMiller osiągnął przychody w wysokości 28,3 mld USD oraz wypracował zysk brutto (EBITA) w wysokości 5 mld USD. SABMiller plc jest notowany na giełdach papierów wartościowych w Londynie i Johannesburgu.

Dodatkowych informacji udziela:

Justyna Nowakowska
Biuro Prasowe Kompanii Piwowarskiej
ul. Migdałowa 4/43
02-796 Warszawa
tel: (+48 22) 546 11 00
e-mail: kompania.piwowarska@alertmedia.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo