Emerytura tylko na konto?

Co roku liczba osób pobierających w Polsce emerytury rośnie i tylko w ubiegłym roku wyniosła ona 4,765 miliona osób co stanowiło wzrost wobec 2007 r. o 4,5 proc.

Mimo że z przedstawionych 24 sierpnia br. przez ZUS danych wynika, że na koniec lipca 2009 r. liczba emerytów i rencistów w Polsce spadła o 500 osób do poziomu 7,5518 miliona, to nie ma co ukrywać, że w zakresie samych emerytur tendencja może być tylko rosnąca.

Przybywa emerytów

Według danych ZUS w grudniu 2008 r. średni wiek osób pobierających emerytury wynosił 68 lat, a prognozy GUS wyraźnie wskazują na to, że na przestrzeni kolejnych lat osób w wieku 65 lat i więcej nie tylko będzie przybywało, ale będzie się także cały czas zwiększał ich udział w ogólnej liczbie ludności Polski. O ile jeszcze w 2007 r. liczba ludności w Polsce w grupie biologicznej 65+ wynosiła 5,131 miliona, co stanowiło 13,46 proc. ludności ogółem (38,116 miliona), to w 2035 r. ma to już być 8,358 miliona i 23,22 proc.

Kwestia systematycznego starzenia się społeczeństwa to oczywiście tendencja obserwowana nie tylko na terenie Polski, ale i na całym świecie. Z raportu „An Aging World: 2008”, wydanego przez amerykańskie biuro ds. ludności w czerwcu 2009 r., jasno wynika, że liczba osób na świecie powyżej 65. roku ulegnie w latach 2008-2040 wzrostowi o 160 proc. z 506 milionów do 1,3 miliarda. Jej udział w liczbie ludności ogółem wzrośnie z 7 proc. do 14 proc., a już niedługo (na przestrzeni mniej niż 10 lat), po raz pierwszy w historii, będzie ona większa od liczby dzieci poniżej 5. roku życia.

Emerytów przybywa /MoneyExpert

Co na to banki?

Wzrastająca liczba osób pobierających w naszym kraju emerytury i prognozy jej dalszej aprecjacji jak na razie nie robią jednak większego wrażenia na naszym sektorze bankowym, który w zdecydowanej większości przypadków nie proponuje marketingowo wyodrębnionych kont osobistych, na które miałyby trafiać świadczenia osób starszych. Trudno jednoznacznie stwierdzić, dlaczego tak się dzieje. Można jedynie domniemywać, że decyduje tu przede wszystkim niewielka wysokość świadczeń (pomimo ich regularności) oraz niski, choć sukcesywnie rosnący, poziom know-how osób starszych co do samej zasady funkcjonowania rachunków bankowych. A szkoda, bo chyba jest się o co bić.

W 2008 r. ZUS wypłacił emerytury i renty w kwocie ponad 122 mld zł, a w samym tylko lipcu br. było to dokładnie 11,3817 mld zł. Na kontach w bankach i SKOK-ach znalazła się tylko około połowa z tej kwoty.

Emeryt nie ma wielkiego wyboru!

W obecnej chwili specjalne konta osobiste dla osób starszych proponują jedynie trzy instytucje: Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Getin Bank. W ofercie pierwszego z tych banków znajduje się Pocztowe Konto Nestor, czyli rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy przeznaczony dla osób pobierających świadczenia z tytułu emerytury lub renty. Z kolei BPS proponuje konto POL-Konto Senior przeznaczone specjalnie dla emerytów po 60. roku życia, a w Getin Banku dla osób powyżej 55. roku życia do dyspozycji jest Konto Senior.

Wzrastająca liczba osób pobierających w naszym kraju emerytury i prognozy jej dalszej aprecjacji jak na razie nie robią jednak większego wrażenia na naszym sektorze bankowym, który w zdecydowanej większości przypadków nie proponuje marketingowo wyodrębnionych kont osobistych, na które miałyby trafiać świadczenia osób starszych.

Więcej na: biznes.interia.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo