Energetyka wodna czyni postępy

Salzburg, 8 maja 2014 "Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie." Tak brzmi preambuła Ramowej Dyrektywy Wodnej UE, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w zakresie polityki wodnej.

 

Dyrektywa 200/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

RENEXPO® HYDRO, wiodące targi energetyki wodnej Austrii, Niemiec, Szwajcarii oraz Tyrolu Południowego, odbędą się po raz szósty z rzędu w Messezentrum w Salzburgu w dniach 27 – 29 listopada 2014 r. Wydarzenie to, obsługujące obszar centralnej Europy oraz gromadzące ponad 100 wystawców i 1750 wykwalifikowanych zwiedzających z ponad 10-ciu krajów, urosło do rangi rynkowego lidera.

 

Stara się ono wnieść swój wkład w przyszłość energetyki, czyniąc ja innowacyjną, ekologiczną, niedrogą i godną zaufania.

 

Targi RENEXPO® HYDRO promują intensywny dialog na temat dynamiki ochrony kluczowych zasobów wodnych, jak również korzystania z nich w sposób odpowiedzialny. Służą temu prezentacje innowacji technicznych wystawców targowych, konferencje na niezwykle istotne tematy oraz otwarte dyskusje na temat najnowszych spostrzeżeń dotyczących zrównoważonego i ekologicznego rozwoju naszych różnorodnych zasobów wodnych. Jedynie zrównoważone wykorzystanie wody może zagwarantować, że te niezbędne zasoby wodne będą dostępne w perspektywie długoterminowej.

 

Z kolei konferencje RENEXPO® HYDRO oferują deweloperom, planistom, project managerom, inwestorom, społecznościom lokalnym, dostawcom energii, instytutom badawczym, a także przedstawicielom świata polityki i handlu unikalną platformę do prezentacji nowych informacji, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz zawierania nowych kontaktów. Wszystko to w czasie precyzyjnie przygotowanego dwudniowego eventu. Program konferencji uwzględnia także specjalne wycieczki dla specjalistów.

 

Aktywna rolę w planowaniu oraz przygotowaniu imprezy biorą różnorodne stowarzyszenia branżowe, partnerzy medialni, uczelnie wyższe (w tym Wiedeński Uniwersytet Technologiczny i Uniwersytet Technologiczny w Graz), jak również firmy inżynieryjne z Austrii, Niemiec, Szwajcarii i Włoch (Tyrol Południowy), kraj związkowy Salzburg oraz Izba Handlowa w Salzburgu

 

Tematyka targów obejmie zagadnienia dotyczące zrównoważenia ekologicznego energetyki wodnej i skoncentruje się na sposobach ograniczających wykorzystanie całej szerokości rzek i strumieni celem wytworzenia energii, poprzez wdrożenie celu Ramowej Dyrektywy Wodnej UE, która mówi o "promowaniu zrównoważonego korzystania z wód opartym na długoterminowej ochronie dostępnych zasobów wodnych" (RDW Art. 1, lit b)..Jak pokazało kilka udanych projektów, możliwości techniczne oraz wiedza ekologiczna są już dostępne i osiągalne.

 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.renexpo-austria.at

 

 

Autor: Dr. Paul Jäger

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo