Energia efektywna po europejsku

Członkostwo w UE to nie tylko korzyści, ale i zobowiązania. Warto przypomnieć, że wstępując do Unii zobowiązaliśmy, że nasza energia ma być czystsza.

1 maja 2004 roku w polskich mediach rozbrzmiała „Oda do radości” – czyli hymn Unii Europejskiej. Wówczas, wraz z innymi 10 krajami, dołączyliśmy do Europy, aby żyło nam się lepiej. Dla Polski był to krok w stronę nowoczesności. Podpisując dokument przyjęliśmy też wiele zobowiązań, także tych ekologicznych.

Józef Neterowicz (Związek Powiatów Polskich), ekspert d.s. energii odnawialnej przypomina, że dyrektywa „3 x 20” zakłada podniesienie o 20 % efektywności polskich systemów energetycznych, o 20 % zmniejszenie emisji CO2 i osiagnięcie.15 % udziału energii odnawialnej w energii pierwotnej.

Które źródła energii zaliczamy do odnawialnych?
– Paliwa odnawialne to biogaz, biomasa, energia słoneczna, energia fal, wody. To wszystko, proszę państwa, to są polskie paliwa, węgiel nie jest jedynym polskim paliwem – podkreśla Józef Neterowicz.

Problemem terenów pozamiejskich jest nadal duża emisja CO2, związane jest to z korzystaniem z tradycyjnych źródeł energii. Żeby wypełniać zobowiązania względem UE, państwo musi wspierać i edukować nasze społeczeństwo.

– To jest szansa dla polskiego rolnictwa, jeżeli mówimy o energii odnawialnej, szczególnie o biogazowniach itd. – stwierdza Janusz Steinhoff, minister gospodarki rządzie Jerzego Buzka. – Procentowy udział tej energii jest wymuszany naszymi zobowiązaniami i nie podlega normalnej ekonomii, czyli konkurencji.

Między innymi dlatego powstaje biała księga „Potrzeby i braki energetyczne społeczności wiejskich i podmiejskich”, która ma zaprezentować założenia, wyniki badań oraz komentarze ekspertów.

– Ma nas pobudzić do myślenia, do używania ekologicznych, dobrych źródeł energii. – mówi Kamil Dolata, kierownik d.s. rozwoju rynku w Gaspol S.A. – Gaspol jest firmą, która prowadzi szereg programów mających na celu pobudzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Dziś jest to program FREE, czyli Forum Rozwoju Efektywnej Energii, program, który ma pobudzić świadomość na terenach pozamiejskich, tak aby ich mieszkańcy używali ekologicznych źródeł energii, chociażby ekologicznego gazu płynnego.

Forum Rozwoju Efektywnej Energii – to inicjatywa ponadeuropejska, której celem jest zbieranie głosu wszystkich, którzy są przekonani, że potrzeby energetyczne terenów wiejskich i podmiejskich są kwestią istotną dla naszego kraju. Jej zadaniem na poziomie Polski jest także zwiększanie świadomości polityków, władz wykonawczych oraz mediów w kwestii potrzeb i braków energetycznych na obszarach wiejskich.

Przygotowano przy współpracy z FREE – Forum Rozwoju Efektywnej Energii www.forumfree.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo