Europejski Fundusz Efektywności Energetycznej uruchomiony

1 lipca br. Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny, Cassa Depositi e Prestiti i Deutsche Bank ogłosiły w Brukseli uruchomienie Europejskiego Funduszu Efektywności Energetycznej (ang. European Energy Efficiency Fund – EEEF).

Fundusz będzie pomagał krajom członkowskim w wypełnieniu celów pakietu klimatyczno-energetycznego. Zapewni on w szczególności instrumenty finansowe na publiczne projekty z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, które będą realizowane na terenie Unii Europejskiej.

Fundusz będzie jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia rozwoju zrównoważonej energetyki. O jego powstaniu zdecydowały w grudniu 2010 roku Parlament Europejski i Rada UE. Środki na niego pochodzić będą z niewykorzystanej części programu „European Energy Programme for Recovery”.

Komisja Europejska przekaże na fundusz 125 milionów euro, Europejski Bank Inwestycyjny 75 milionów euro, a Cassa Depositi e Prestiti 60 milionów euro. Deutsche Bank, który będzie przy okazji zarządzał funduszem, przekaże 5 milinów euro.

Fundusz będzie wspierał inwestycje w dwojaki sposób: albo bezpośrednio je finansując, albo wspierając je poprzez instytucje finansowe. Planuje się także zaangażować kapitał prywatny. Zakłada się, że łatwiej będzie go zachęcić gwarantując współfinansowanie inwestycji z budżetu Unii.

Więcej informacji:

www.eib.org/about/press/2011/2011-098-european-energy-efficiency-fund-eeef-launched.htm?lang=en

www.managenergy.net/news/articles/74

Agnieszka Tomaszewska

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo