Firmy wiatrowe inwestują w Polsce

Na chwilę obecną firmy wiatrowe zainwestowały w Polsce niespełna 18 mld zł. Tym, co uniemożliwia dalsze inwestycje jest przede wszystkim brak odpowiedniej ustawy mówiącej o odnawialnych źródłach energii (OZE). Według niektórych przesłanek, istnieje szansa że ustawa taka zostanie wprowadzona do końca 2013r.

-PRODUKCJA ENERGII Z WIATRU
W Polsce z wiatru produkuje się prawie 5 TWh energii, można więc mówić o dojrzałości tego przemysłu. „Energetyka wiatrowa w naszym kraju zajmuje piąte miejsce jeśli chodzi o wielkość inwestycji, dlatego jesteśmy ważną branżą” – poinformował Wojciech Cetnarski, nowy prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Dane na temat instalacji wiatrowych w Polsce podaje Urząd Regulacji Energetyki: w połowie kwietnia 2013 r. w Polsce istniało 696 instalacji wiatrowych o łącznej mocy 2,5 GW. Dla porównania – w 2011 i 2010r. posiadaliśmy odpowiednio 1389 MW i 1180 MW. W roku 2020 Polska ma szansę na ok. 14% energii z wiatru, w całkowitym bilansie.
Zdaniem Marty Kokoszko z Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, potrzebne jest jednak zniesienie barier dla OZE – na ten temat raport przygotowała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. PAI i IZ rekomenduje m.in. wydłużenie zielonych certyfikatów nie na 15, lecz na 20 lat, oraz stworzenie przepisów przejściowych dla firm, których inwestycje są obecnie w toku. Barierę stanowią jednak problemy
z przyłączeniem nowych źródeł do sieci oraz procedury przyznawania pozwoleń dla podmiotów inwestujących w morskie farmy wiatrowe na Bałtyku.

-ANALIZA INWESTYCJI I DOTACJI W BRANŻY OZE-
W pierwszym kwartale 2013 r. najwięcej dotacji przyznano na projekty realizowane w województwach: podlaskim (47), podkarpackim (28) oraz pomorskim (19). Wśród podmiotów, które je otrzymały znalazły się m.in. Port Lotniczy w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Politechnika Gdańska oraz Urzędy Miejskie i Gminne ze wszystkich wymienionych województw. Więcej niż jedną dotację otrzymały następujące podmioty: Politechnika Gdańska, Urząd Gminy Przykona, Tauron Wytwarzanie S.A., Urząd Miasta i Gminy Niepołomice.

 

Wykres 1. Ilość projektów realizowanych w poszczególnych województwach, na które otrzymano dotacje. (cała branża OZE)

 

W analizowanym okresie czasu, odnotowano 11 dotacji na projekty związane tylko
i wyłącznie z energią wiatrową (najczęściej: budowa farmy wiatrowej).

Pod względem zaplanowanych inwestycji w branży OZE – prym wiedzie województwo podlaskie (75), wielkopolskie (41) oraz zachodniopomorskie (35). Projekty w tej branży zaplanowały m.in.: Grupa Energia Słoneczna Sp. z. o. o., Biogaz Hieronimowo Sp. z. o. o., Biometan Polska Sp. z. o. o. oraz zwyczajowo – Urzędy Miejskie i Gminne.

 

Wykres 2. Ilość planowanych inwestycji – podział ze względu na województwo jej realizacji (cała branża OZE).

Z zakresu samej energii wiatrowej – w I kwartale 2013 roku, odnotowano 87 informacji o planowanych inwestycjach (tutaj również najliczniej zgłaszanym projektem była budowa farm wiatrowych).

-ANALIZA OGŁOSZONYCH I ROZSTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW W BRANŻY OZE-

Na podstawie danych zgromadzonych i zanalizowanych przez Instytut Inwestycyjno-Przetargowy Pressinfo.pl, możemy wskazać ile przetargów dotyczących branży OZE zostało zrealizowanych od stycznia do końca marca b.r. Ogółem, liczba przetargów wyniosła 148, z czego znaczna większość (140) dotyczyła usług. Wśród nich możemy wymienić usługi takie, jak: przyłączenie obiektów do sieci elektro-energetycznej, wykonanie robót budowlanych, termomodernizacja budynków czy montaż kolektorów słonecznych. Najwięcej przetargów zrealizowano w woj. dolnośląskim i śląskim (w obu przypadkach 22). Około ⅔ przeprowadzonych postępowań to przetargi objęte prawem zamówień publicznych.

 

Wykres 3. Ilość ogłoszonych przetargów – podział ze względu na województwo realizacji projektu (cała branża OZE.)

 

Jeśli przyjrzeć się danym z okresu I kwartału 2013 roku, dotyczącym rozstrzygniętych przetargów w branży OZE, to jasno z nich wynika, że w województwie śląskim tych rozstrzygnięć było najwięcej – 16. Kolejnymi województwami są w tym przypadku: łódzkie (7) oraz zachodniopomorskie (5). W województwach: lubelskim, lubuskim, podlaskim, świętokrzyskim oraz wielkopolskim nie odnotowano w tym czasie żadnej informacji o wyniku.

 

Wykres 4. Ilość rozstrzygniętych przetargów – podział ze względu na województwo realizacji projektu (cała branża OZE.)

 

-ŁĄCZNE NAKŁADY NA ENERGETYKĘ WIATROWĄ-

Jak szacuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, w latach 2013 – 2020 nakłady inwestycyjne wyniosą w sumie ok. 68 mld zł. Taką wartość mogą mieć projekty niezbędne do zrealizowania rządowych planów rozwijania Odnawialnych Źródeł Energii. Trzecia część nakładów ma bezpośrednio zasilić naszą gospodarkę. Jak podaje prezes PSEW Wojciech Centarski, środki przeznaczone zostaną na usługi oraz sprzęt. Uwzględniono także zakup maszyn oraz technologii za granicą.

 

 

* Na podstawie danych zebranych i zanalizowanych przez
-Instytut-Inwestycyjno Przetargowy PressInfo.pl –

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo