Fundusze Life

Program LIFE był instrumentem finansowym wspierającym politykę ochrony środowiska Wspólnoty.

Utworzony w 1992 roku w celu współfinansowania działań w dziedzinie ochrony środowiska, podejmowanych przez państwa Unii Europejskiej, przez kraje Europy środkowej i Wschodniej kandydujące do UE, a także państwa trzecie leżące u wybrzeży Morza śródziemnego i Morza Bałtyckiego.

     Głównym celem programu LIFE było wspieranie działań mających na celu wdrażanie prawa wspólnotowego oraz wzmocnienie polityki w zakresie ochrony środowiska, jak również wskazywanie nowych rozwiązań problemów związanych z wdrażaniem i realizacją polityki ochrony środowiska.
Celem programu LIFE, jedynego europejskiego instrumentu finansowego w całości koncentrującego się na dziedzinie środowiska, było wspieranie Szóstego Programu Działań na rzecz środowiska.

Program LIFE składał się z trzech tematycznych komponentów:

  1. LIFE – Przyroda
  2. LIFE – Środowisko
  3. LIFE – Kraje Trzecie


Z funduszu LIFE w latach 2004-2006 dofinansowanie otrzymały również polskie projekty.

     Obecnie, wszystkie środki na realizację programu LIFE zostały wyczerpane. W nowej perspektywie finansowej (lata 2007-2013) przewidziany jest nowy instrument na rzecz ochrony środowiska LIFE+ , będący kontynuacją LIFE. Cele nowego instrumentu LIFE+ i jego założenia pozostają bez zmian, ale inne będą zasady składania i oceny wniosków, wyboru i monitorowania projektów.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo