GE raport Ecomagination za 2010 rok

Prawie 2 mld dolarów przeznaczone na inwestycje i rozwój – GE publikuje raport Ecomagination za 2010 rok. Wartość przychodów z Ecomagination sięgnęła w 2010 roku 18 mld dolarów, a portfolio powiększyło się o 22 nowe produkty i rozwiązania.

Warszawa, 7 lipca 2011 — firma GE opublikowała doroczny raport podsumowujący inicjatywę Ecomagination. Jej celem jest wprowadzanie na rynek nowych technologii, które pomogą klientom rozwiązywać problemy związane z ochroną środowiska naturalnego, a jednocześnie przyczynią się do stałego wzrostu GE. Tylko w 2010 roku firma zainwestowała około 1,8 mld dolarów w działalność badawczo-rozwojową w ramach programu. Zbliżyła się tym samym do zrealizowania celu, jakim jest osiągnięcie w latach 2010–2015 łącznej wartości inwestycji na poziomie 10 mld dolarów.

W 2010 roku wartość przychodów ze sprzedaży produktów Ecomagination sięgnęła 18 mld dolarów, a od zainicjowania programu w 2005 roku wyniosła 85 mld dolarów. Oznacza to, że Ecomagination jest jedną z najbardziej udanych inicjatyw handlowych w historii GE. Jednym z założeń Ecomagination było zmniejszenie skutków oddziaływania firmy na środowisko naturalne. W ubiegłym roku udało się zmniejszyć energochłonność o prawie 33%, a emisję gazów cieplarnianych o 24% w stosunku do poziomów z 2004 roku.

„Ecomagination to siła napędowa, zwiększająca przewagę nad konkurencją we wszystkich działach GE” — powiedział Jeff Immelt, prezes i dyrektor generalny GE. „Od 2005 r. przychody z produktów i usług Ecomagination sięgnęły 85 mld dolarów, a sama inicjatywa zapewnia firmie długofalowe korzyści. Będziemy kontynuować inwestycje w tym kierunku, by pomóc klientom w rozwiązywaniu problemów oraz zapewnić naszym inwestorom i akcjonariuszom wysoki zwrot z inwestycji” – dodał Immelt.

W 2010 roku portfolio Ecomagination powiększyło się o 22 nowe produkty i rozwiązania. Wśród nich znalazły się m.in. GE WattStation™, szybka i łatwa w obsłudze stacja do ładowania samochodów elektrycznych oraz GE Nucleus™ — technologia inteligentnego pomiaru, która pomaga właścicielom domów w zarządzaniu zużyciem energii.

„Mimo że w warunkach globalnego spowolnienia gospodarczego przychody z rozwiązań ekologicznych były mniejsze, nasza firma kontynuowała inwestycje w rozwiązania podwyższające długoterminową rentowność, przyczyniające się do tworzenia nowych rynków i zwiększania przewagi konkurencyjnej GE, a przez to naszych klientów, inwestorów i konsumentów” — powiedział Mark Vachon, wiceprezes GE odpowiedzialny za program Ecomagination. „Dostarczając najnowocześniejsze technologie w dziedzinie gospodarki wodnej i energetyki, przekształcamy globalne wyzwania w możliwości biznesowe, które przyczynią się do zwiększenia dobrobytu na świecie i pokazują, że sukces gospodarczy i ekologia ściśle się ze sobą łączą”.

Doroczny raport Ecomagination zawiera aktualne informacje na temat postępów uczynionych przez firmę GE w 2010 r. w realizacji jego celów:

Podwojenie inwestycji w badania i rozwój w dziedzinie ekologii — w 2010 roku firma GE przeznaczyła na badania i rozwój łączną kwotę 1,8 mld dolarów, pokazując tym samym, jak ważne dla firmy są inwestycje w przyszłość i działalność badawczo rozwojową. W ramach Ecomagination firma planuje łącznie przeznaczyć na R&D kwotę 10 mld dolarów w latach 2010-2015.

Większe przychody ze sprzedaży produktów Ecomagination — w zeszłym roku firma GE wyznaczyła sobie ambitny cel: zwiększenie przychodów z rozwiązań ekologicznych na poziomie dwukrotnie wyższym, niż wzrost łącznych przychodów firmy w ciągu najbliższych pięciu lat. W pierwszym roku realizacji tego celu przychody z programu Ecomagination osiągnęły już znaczący wzrost, a oferta poszerzyła się o 22 nowe produkty i rozwiązania.

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych i większa energooszczędność działalności firmy — firma GE obniżyła energochłonność swojej działalności o prawie 33% w stosunku do poziomu z 2004 roku, przekraczając z wyprzedzeniem docelową wartość 30% w roku 2012. Firma obniżyła również emisję gazów cieplarnianych o 24% w porównaniu do poziomu z 2004 roku. Do 2015 r. firma GE poprawi energochłonność swojej działalności o 50% i obniży łączną emisję gazów cieplarnianych o 25% – również w odniesieniu do 2004 roku.

Mniejsze zużycie wody i większy stopień jej powtórnego wykorzystania – w 2010 roku zużycie wody przez firmę GE wyniosło 11,9 mld galonów, co oznacza 22% spadek w stosunku do poziomu z 2006 r. oraz 8% wzrost w porównaniu z rokiem 2009. GE podtrzymuje realizację celu długofalowego, jakim jest spadek zużycia wody o 20% do roku 2012 w stosunku do poziomu z 2006 roku.

Stałe informowanie opinii publicznej — Firma GE zobowiązała się do prowadzenia intensywnych działań, mających na celu stałe informowanie opinii publicznej o postępach w realizacji zobowiązań podjętych w ramach programu Ecomagination. W ubiegłym roku zaktualizowana została strona www.ecomagination.com, gdzie można pozyskać informacje i podjąć dyskusję na temat GE, inicjatywy Ecomagination, klientów firmy i jej interesariuszy. GE zapewnia również wysoki poziom jawności poprzez coroczne organizowanie ponad 300 spotkań analityków i inwestorów.

Raport GE Ecomagination w wersji elektronicznej oraz dla iPada jest dostępny pod adresem www.ecomagination.com/report.

Firma GE
GE (NYSE: GE) jest globalną firmą prowadzącą działalność w obszarach zaawansowanych technologii, usług I finansów będąc nastawiona na rozwiązywanie najtrudniejszych, światowych problemów. GE prowadzi działalność w ponad 100 krajach i zatrudnia ponad 300 tys. osób na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej firmy, pod adresem www.ge.com.

GE w Polsce
Firma GE rozpoczęła działalność w Polsce w 1992 roku. Od tego czasu korporacja stała się jedną
z najbardziej znaczących firm w kraju. Większość kluczowych działów GE ma swoje przedstawicielstwa
w Polsce, 3 fabryki (GE Power Controls w Kłodzku, w Bielsku-Białej i w Łodzi), bank (Bank BPH należący
do grupy GE), centrum inżynieryjne GE Engineering Design Centre (współpraca z Instytutem Lotnictwa
w Warszawie), oraz ściśle współpracuje z LOT-em (spółka joint-venture). GE zatrudnia w Polsce około 10.000 osób. Produkty i usługi GE są aktywnie promowane poprzez sieć dystrybutorów i liczne biura sprzedaży.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej firmy, pod adresem www.ge.com/pl.

Źródło: www.grayling.com

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo