Globe forum start – pre-event day

Dziś 27. 10. 2009r w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym zainaugurowane zostało po raz pierwszy w Polsce Globe Forum, organizowane przy udziale szwedzkich przedsiębiorców, chcących nauczyć Polaków innowacyjności w kapitalizmie. W salach GPNT zgromadzili się przedstawiciele firm awangardowych z całego świata, których kluczowym elementem ekonomii jest promowanie postępu w gospodarce. Pieczę nad imprezą obejmuje Teresa Kamińska – prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Za przywitanie uczestników, otwarcie i określenie celów konferencji odpowiedzialni są Jarosław Pawłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Marcin Korolec – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Przykłady komercyjnych produktów innowacyjnych przedstawił prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski. Dalszą część Globe Forum stanowiły 10- minutowe wystąpienia przedstawicieli firm innowacyjnych w zakresie informatyki, robotyki, energetyki, komercjalizacji badań naukowych. Były to firmy: RoboNet sp. z o.o., PPBW sp. z o.o., Fido Intelligence sp. z o.o., Hi – Tech Energy System sp. z o.o., Rehact AB, Visimind Ltd sp. z o.o, Plantagon International AB, Solarus AB, Cortus AB, ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe sp. z o.o. oraz przedstawiciele Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Pawłowski Kamiński Skrobak, Dąbrowska i Partnerzy. 2 W bardzo krótkim czasie prelegenci demonstrowali innowacyjne osiągnięcia. Dla przykładu: Robert Ziehm, prezes olsztyńskiej filii europejskiej firmy Visimind, reklamował korzyści płynące ze stosowanej przez nich technologii laserowego skanera, pozwalającego na precyzyjne prace geodezyjne dokonywane przy wsparciu śmigłowca i tradycyjnych samochodów. Jednym z najgoręcej oczekiwanych gości dzisiejszego dnia Glob Forum był Marek Samotyj, specjalista z firmy EPRI zlokalizowanej w legendarnej amerykańskiej Dolinie Krzemowej. M. Samotyj znany w Polsce przed trzydziestoleciem, jako redaktor naczelny „Przeglądu Technicznego”, dzisiaj jeden z ludzi w USA racjonalizujących gospodarkę, powiedział: – Innowacyjność jest u nas wpisana w zakres obowiązków. Mianowicie: konfiguracja instytutu, w którym pracuję jest taka, że musimy występować z różnymi projektami i udajemy się z nimi do wielu koncernów elektroenergetycznych w Stanach i na świecie. Mówimy im, że; „słuchajcie, z naszej oceny trendów na przyszłość, powinniście podjąć następujące inicjatywy innowacyjne np. 12 milionów osób w USA dzisiaj pracuje w domach. Za 10 lat będzie takich ludzi już 135 mln. Już dzisiaj musimy im zagwarantować to, żeby jakość ich pracy, ich komputery, itp. funkcjonowały poprawnie, idealnie i niezawodnie”. Dzisiejszy dzień gdańskiego Glob Forum zamknął się ważną konkluzją o strategicznych celach rozwoju współczesnego świata. Zawiera się ona w trzech hasłach: ochrona środowiska naturalnego, efektywności energetycznej, i wreszcie – tworzenia społeczeństwa informatycznego. www.Ecoportal.com.pl, Katarzyna Matwiejczuk

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo