Granulat opałowy

W związku z bardzo dynamicznym wzrostem produkcji granulatu (pellets) z biomasy (odpady drzewne, rolne, rośliny energetyczne)

w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych oraz z rosnącym na świecie uznaniem tego paliwa za jeden z najlepszych substytutów oleju opałowego, węgla i gazu, wzrasta zainteresowanie granulatem również w Polsce.

W ostatnim dziesięcioleciu w budynkach stanowiących własność samorządów (szkoły, przedszkola, szpitale, budynki administracyjne itd.) zainstalowane zostały kotłownie opalane olejem, często dzięki pomocy funduszy ochrony środowiska.
Wysokie koszty oleju opałowego i częste zmiany ceny powodują braki środków na ogrzewanie w wielu gminach. Zastąpienie oleju opałowego granulatem będzie bardzo korzystne dla środowiska i budżetów gmin. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest montaż w kotle na paliwo stałe specjalnego palnika na pelety.

Trzeba jednak pamiętać o odpowiedniej sprawności starego kotła. Możliwość produkcji tego biopaliwa w Polsce to 600 000 – 800 000 t rocznie (dziś zużywamy rocznie 25 000 t przy produkcji 200 000 t). Pelety można również produkować ze słomy rzepakowej i roślin energetycznych. W Polsce najczęściej jednak produkowane są z odpadów leśnych, tartacznych i z przemysłu drzewnego.

Spalanie przetworzonej biomasy (np. pelet) to bardzo prosty, korzystny ekonomicznie i ekologicznie proces. Na rynku polskim dostępne są różne typy kotłów do spalania tego właśnie biopaliwa. Wymiana olejowego, bądź zasilanego innym paliwem konwencjonalnym, to dobra inwestycja. Nie musimy obawiać sie także rosnących cen paliw konwencjonalnych. W zależności od mocy kotła i rodzaju spalanego paliwa, wymiana na ekologiczny kocioł opalany peletem to zwrot poniesionych kosztów w ciągu 2 – 3 lat (w stosunku do oleju opałowego).

Budowa kotłów na pelety

W wyniku badań technologicznych powstała seria trzykomorowych kotłów kombi firmy Atmos typu DC o mocy 15-35 kW. Seria ta charakteryzuje się wykorzystaniem do spalania drewna metodą zgazowania generalnego w kombinacji z palnikami na pelety z biomasy, gaz ziemny lub olej opałowy. Kocioł umożliwia zmianę tych paliw w zależności od tego, jaki typ palnika użyjemy. W razie potrzeby istnieje możliwość zakupienia kotła bez palnika. Konstrukcja kotła oparta jest na trzech komorach umieszczonych jedna pod drugą.

Dwie górne służą do zgazowania drewna, jak w przypadku klasycznych kotłów zgazowujących drewno, które standardowo Atmos produkuje. W trzeciej, dolnej komorze umieszczony jest wymagany typ palnika. Jest ona również wyłożona specjalnym materiałem ceramicznym w celu zoptymalizowania samego procesu spalania. Oba systemy są od siebie oddzielone przegrodą wodną, dzięki czemu kocioł może osiągać dużą wydajność podczas palenia różnymi rodzajami opału. Odprowadzenie spalin do komina odbywają się za pomocą jednego wspólnego wylotu.

Zyski z wykorzystania peletów

Kotły na pelety to dobre rozwiązanie dla planujących budowę domu bądź wymianę swojego kosztownego systemu ogrzewania na oszczędny, ekologiczny i wygodny w eksploatacji. Ten rodzaj ogrzewania to także dobra perspektywa dla małych i średnich firm, które planują oszczędności swojego działania, właścicieli małych hal, magazynów, warsztatów i budynków. Pelety są paliwem konkurencyjnym dla węgla i bezkonkurencyjnym dla oleju opałowego czy propanu pod względem kosztów.

Oszczędności wynikające z przejścia z ogrzewania olejowego na pelety, w krótkim czasie przynoszą zwrot środków zainwestowanych w instalację peletową. Są one bowiem rekomendowane przez Polską Izbę Biomasy jako nowoczesne, ekologiczne i ekonomiczne źródło energii odnawialnej. Inwestycje w OZE uważa się za inwestycje o najniższym stopniu ryzyka w perspektywie długookresowej.

 

 

Ecoportal.com.pl Julian Z Pankiewicz

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo