Instalacje fotowoltaiczne poza siecią energetyczną

Czy instalacje typu off-grid będą w Polsce dalej funkcjonować ?
Pierwsze w Polsce instalacje fotowoltaiczne powstały w 2003r. Całkowita moc zainstalowana w elektrowniach fotowoltaicznych w Polsce wynosi na chwilę obecną 4,62 MWp. Na polskim rynku funkcjonuje 17 elektrowni typu on-grid (czyli takich, które wytworzoną energię elektryczną oddają do sieci elektroenergetycznej). Ich łączna moc to 1,96 MWp.

 

Jednakże ciągle bardziej reprezentatywną grupę stanowią instalacje fotowoltaiczne typu off-grid (wytwarzające energię magazynowaną na potrzeby własne obiektu). Jest ich ok. 200 na polskim rynku, a łączna moc wynosi 2,73 MWp. Najwięcej instalacji typu off-grid jest zamontowanych w woj. mazowieckim i małopolskim, jak również śląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim.

Ok. 6% pod względem ilości instalacji off-grid stanowią instalacje powyżej 40 kW. Ich wielkość sięga nawet 220kW, a łączna moc wynosi ok. 1, 58 MW. W tym przypadku, inwestorzy nie przyłączają się do sieci elektroenergetycznej, czekając na lepsze warunki finansowanie w zapowiadanej ustawie OZE.

Zdecydowaną większość – 94% wszystkich instalacji off-grid stanowią systemy o mocy poniżej 40 kW. Jednakże całkowita ich moc wynosi ok. 1, 15 MW. Rozwój rynku mikroinstalacji nie jest w żaden sposób powiązany z obecnym systemem wsparcia zielonej energii ani z projektem ustawy o OZE, ale z rosnącymi cenami energii elektrycznej i malejącymi cenami urządzeń PV oraz brakiem zachęt aby „prosumenckość” włączana była do systemu energetycznego. O ile pod względem mocy instalacji fotowoltaicznych typu on-grid Polska zajmuje 26 miejsce w UE, to pod względem mocy w instalacjach off-grid w 2012 roku znalazła się na 10 miejscu. Spadające ceny systemów fotowoltaicznych (ceny samych modułów w 2013 roku spadły o około 25%, analogiczne trendy dotyczą magazynów energii) oraz rosnące opłaty stałe (dystrybucyjne i handlowe) w rachunkach za energię zachęcają do eksperymentowania poza siecią, przynajmniej w oczekiwaniu na lepsze prawo . Ale jak wykazało IEO w ekspertyzie dla Ministerstwa Gospodarki nt. kosztów energii, już w 2018r. cena energii elektrycznej z sieci będzie wyższa, niż cena zielonej energii pozyskiwanej z systemów PV. W tym czasie, brak w kraju systemów fotowoltaicznych przyłączonych do sieci będzie wpływał, nie tak jak obecnie, na wzrost cen energii dla odbiorców przyłączonych do sieci, ale na ich obniżenie, co jeszcze bardziej poprawi opłacalność inwestycji fotowoltaicznych. Nieoczekiwanie inwestorzy uchodzący obecnie za hobbystów lub naiwnych ekologów okażą się osobami znającymi się na rynku energii i na biznesie.

Ponadto program „Prosument” mający już wkrótce kredytami i dotacjami zachęcić do zakupu i montażu mikroinstalacji OZE, da nowy impuls do rozwoju zarówno instalacji on-grid jak i off-grid. Podłączenie akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej będzie dodatkowo premiowane zwiększeniem kosztu kwalifikowanego o dodatkowe 5 tys. zł/kW.

Szanse rozwoju rynku instalacji fotowoltaicznych typu off-grid będą szerzej dyskutowane także w gronie międzynarodowym (systemy off-grid mają w UE już 170 MW mocy i rozwijają się też np. w Hiszpanii) podczas tegorocznego VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy, które odbędzie się w dniach 12-13 czerwca w Raciborzu. Instytut Energetyki Odnawialnej zaprezentuje najnowsze wyniki badań statystycznych rynku instalacji fotowoltaicznych z podziałem na on-grid i off-grid, wraz z cenami, strukturą i warunkami sprzedaży, (gwarancje), prognozami rozwoju i możliwościami finansowania.

 

Więcej informacji o Forum jest dostępnych na stronie www.forum.ieo.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo