ISCC – system certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw

Coraz częściej hasła głoszone w mediach nawiązują z jednej strony do prowadzenia zdrowego trybu życia, a z drugiej do rozwoju gospodarki w zgodzie z naturą.

Firmy myśląc o budowaniu nowych magazynów czy hal produkcyjnych biorą pod uwagę czynniki środowiskowe i starają się, aby budowa nowego obiektu jak w najmniejszym stopniu naruszała sąsiadującą naturę.

Zmiany zachodzą również w produkcji paliw. Bowiem już od jakiegoś czasu obserwuje się, że ich produkcja odbywa się przy wykorzystywaniu biomasy. Ten segment rynku obwarowany jest licznymi przepisami. Firmy chcące produkować biopaliwa muszą spełniać wymagania tak zwanej zrównoważonej gospodarki. Obiektywnym dowodem takiej zrównoważonej i ekologicznej działalności jest przeprowadzenie certyfikacji ISCC (International Sustainability and Carbon Certification System).

Czym jest system ISCC?

System ISCC to system certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw, umożliwiający wyróżnienie towarów produkowanych zgodnie z ideą i zasadami zrównoważonego rozwoju z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz umożliwiający uzyskanie zainteresowanym osobom informacji o ilości emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych fazach wytwarzania biomasy.

Podstawą systemu ISCC jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. Na uczestników łańcucha produkcji biomasy i biopaliw nałożono obowiązek wykazania, że ich działalność jest zrównoważona ekologicznie i a także zgodna z  prawami człowieka i pracownika.

Wdrożenie systemu ISCC jest jedną z dróg udowodnienia, że dany uczestnik łańcucha produkcji biomasy i biopaliw spełnia wymagania dyrektywy.

Głównym celem systemu jest: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ochrona biosfery czy właściwe wykorzystywanie gruntów i nie prowadzenie działań mogących zaszkodzić glebom oraz lasom.

Jakie podmioty powinny zabiegać o zgodnie z systemem ISCC?

O znak jakości ISCC powinny zabiegać przede wszystkim: producenci biopaliw, dystrybutorzy biopaliw, producenci upraw przeznaczony w całości na cele paliwowe czy użytkownicy terenów zielonych przeznaczonych na biopaliwa.

Korzyściami wynikającymi z posiadania certyfikatu ISCC są przede wszystkim: ochrona naturalnej biosfery, bezpieczeństwo działalności, ułatwienie handlu biomasą, zrównoważone gospodarowanie gruntami czy redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Certyfikacja biopaliw, czyli RedCert

RedCert to system certyfikacji produkcji biomasy i biopaliw, także oparty o Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE. Obejmuje całość produkcji biopaliw – od produkcji i dystrybucji surowej masy roślinnej, przez jej przetwarzanie aż po wprowadzenie gotowego produktu na rynek. Wydawany jest podmiotom na każdym szczeblu produkcji biomasy, których system zarządzania produkcją biomasy jest zgodny z przepisami prawa.

 

eco

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo