Jak jest w Polsce z ochroną środowiska ?

Gdy gospodarka odpadami nie ulegnie w naszym kraju  radykalnym zmianom, wówczas powstanie ryzyko  bomby ekologicznej dla przyszłych pokoleń,  co robi się w Polsce na rzecz  środowiska naturalnego poza medialnym rozgłosem, okazuje się że prawie nic.

Mimo podejmowania prób wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych, nadal główną metodą gospodarowania nimi jest składowanie.

Ekolodzy dostrzegają jednak i pozytywne tendencje, jak np spadanie emisji dwutlenku siarki. Coraz skuteczniej egzekwowane są także przepisy ochrony środowiska. Bardzo korzystnym zjawiskiem z punktu widzenia ekologii jest też fakt, że w całym okresie powojennym , powierzchnia lasów systematycznie rosła.

Które akty prawne służą ochronie środowiska. Niektóre przepisy już są , np ustawa o odpadach, a inne będą , np te wynikające z dostosowania naszego prawa do ustawodawstwa Unii Europejskiej. "Jeśli świadomość przepisów stanie się powszechna, a egzekwowanie rygorystyczne, wcale nie musi być tak źle ".  

Z czego ochrona środowiska może być finansowana  w Polsce, jaki jest jej stan i jakie są rządowe i samorządowe inicjatywy w tym zakresie , czy świadomość i edukacja w tym istotnym społecznie zagadnieniu jest wystarczająca aby współdziałać dla dobra nas wszystkich już dziś.

Sposoby eliminowania odpadów ze środowiska

– spalanie
– kompostowanie
– zmniejszenie objętości
– składowanie
– redukcja produkcji
– powtórne wykorzystanie
– odpowiednia polityka państwa

www.ecoportal.com.pl, Julian Z. Pankiewicz

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo