Jak segregować śmieci w domu?

Close-up of a person putting plastic bottles into a bin with blue symbol

Segregowanie śmieci to jedno z działań, które każdy z nas może podjąć, by spowolnić postępującą degradację środowiska naturalnego. Sortowanie odpadów ułatwia ich późniejszy recykling, czyli ponowne przetworzenie i wykorzystanie.

 

Zasady segregacji odpadów

Zasady sortowania śmieci określa rozporządzenie Ministerstwa Środowiska. Nie są one skomplikowane. Według wytycznych domowe odpady należy rozdzielić na cztery grupy: metale i tworzywa sztuczne, papier, odpady biodegradowalne, odpady zmieszane. Jakie śmieci należy umieszczać w konkretnym pojemniku?

Metal i tworzywa sztuczne:

 • plastikowe butelki po napojach
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po sokach)
 • opakowania po środkach czystości i kosmetykach
 • plastikowe torby i reklamówki
 • puszki po napojach i konserwach
 • folia aluminiowa, kapsle, nakrętki, zakrętki od słoików.

Do pojemnika na metal i tworzywa sztuczne nie należy wrzucać m.in. opakowań po lekach, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektronicznego.

Papier:

 • opakowania z papieru, zadrukowane kartki
 • karton, tektura, papier pakowy
 • katalogi, ulotki, gazety, czasopisma
 • zeszyty, książki
 • torby i worki papierowe.

Segregując śmieci, pamiętaj o tym, że w koszu na papier nie należy umieszczać zatłuszczonych lub zabrudzonych opakowań, a także zużytych chusteczek higienicznych i ręczników.

Szkło:

 • butelki po olejach roślinnych, napojach alkoholowych i bezalkoholowych
 • słoiki
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Co ważne, w pojemnikach na szkło nie można umieszczać luster, szyb, monitorów, reflektorów, żarówek, jarzeniówek, a także ceramiki i porcelany.

Odpady biodegradowalne:

 • obierki i inne odpadki warzywne i owocowe
 • resztki jedzenia
 • gałęzie, liście, kwiaty, skoszona trawa
 • trociny i kora drzew.

Pamiętaj, że do odpadów biodegradowalnych nie zaliczają się m.in. kości zwierząt, odchody, ziemia, kamienie, drewno impregnowane, płyty wiórowe.

Odpady zmieszane

Do pojemników na odpady zmieszane należy wrzucać śmieci, które nie zostały wymienione w poprzednich kategoriach. Pamiętaj, że nie można umieszczać tam odpadów niebezpiecznych ‒ do tej grupy zaliczają się m.in. zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, opakowania po żrących chemikaliach i sprzęt RTV i AGD. Można je oddać w gminnych punktach zbiórki odpadów komunalnych.

Pojemniki na śmieci

W celu ułatwienia segregacji śmieci przyjęto, że określone barwy pojemników odpowiadają konkretnej grupie odpadów:

 • metale i tworzywa sztuczne – pojemniki żółte
 • papier – pojemniki niebieskie
 • szkło – pojemniki zielone
 • odpady biodegradowalne – pojemniki brązowe.

Taki system ułatwia szybkie sortowanie odpadów. Wysokiej jakości pojemniki na posortowane śmieci znajdziesz w sklepie internetowym eMaghttps://www.emag.pl/kosze-na-smieci-recykling/c

 

 

 

Artykuł sponsorowany

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo