Jak wytwarzać energię elektryczną i cieplną bez dużych szkód dla środowiska?

Wiele przedsiębiorstw i organizacji nadal wytwarza energię elektryczną i cieplną w tradycyjny sposób. Obejmuje on dwa odrębne procesy. Pierwszy zachodzi w elektrowni, gdzie z ok. 35% energii pierwotnej zawartej w paliwach kopalnych uzyskuje się energię elektryczną. Tzw. ciepło odpadowe, czyli ok. 65% energii z paliw zostaje oddane do naturalnego otoczenia. Drugi proces zachodzi w kotłach ciepłowniczych, gdzie z paliw jest wytwarzana energia cieplna do ogrzewania pomieszczeo i wody użytkowej.

Taka metoda niesie ze sobą niestety negatywne skutki dla środowiska naturalnego. Przede wszystkim do obu procesów wykorzystywane są nieodnawialne źródła energii, a w dodatku podczas pierwszego z nich duża częśd energii cieplnej z paliw kopalnych jest marnowana. W trakcie wytwarzania energii tradycyjną metodą wydzielana jest bardzo duża ilośd dwutlenku węgla, który z kolei wywołuje niebezpieczne zmiany w atmosferze. Ponadto wyżej wspomniane ciepło odpadowe oddawane do otoczenia powoduje podwyższenie temperatury naturalnych elementów środowiska, np. rzek, co z kolei stanowi poważne zagrożenie dla całej biosfery.

Na szczęście istnieje szereg alternatywnych rozwiązao w zakresie pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej. Jednym z najmniej skomplikowanych i kosztownych jest tzw. produkcja skojarzona, czyli kogeneracja. Polega ona na wytwarzaniu obu rodzajów energii w jednym wspólnym układzie technologicznym. Pozwala to na wykorzystanie ciepła odpadowego, czyli aż ok. 65% energii cieplnej, do ogrzewania. Oba procesy są tutaj zamknięte w jednym cyklu termodynamicznym, dzięki czemu wszystko może przebiegad we wspólnej instalacji kogeneracyjnej. Dokładne opisy wykorzystywanych w kogeneracji technologii i urządzeo można na stronie firmy KWE – Technika Energetyczna Sp. z o.o. lidera na polskim rynku instalacji kogeneracyjnych.

Kogeneracja ma pewną przewagę nad innymi alternatywnymi metodami wytwarzania energii. Nie jest uzależniona od warunków atmosferycznych, nie wymaga przeprowadzania długich i kosztownych badao środowiskowych, nie powoduje hałasu lub infradźwięków, nie wymaga specjalnej lokalizacji dla urządzeo, nie trzeba spełniad skomplikowanych norm środowiskowych aby zaopatrzyd się w instalacje kogeneracyjne, a także nie ingeruje w system zagospodarowania i zabudowania terenu, wobec czego nie spotyka się z protestem społecznym.

 

Do najważniejszych korzyści płynących ze stosowania kogeneracji należy zaliczyd redukcję zużycia nieodnawialnych źródeł energii i zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Dzięki wykorzystaniu jednego, przyjaznego dla środowiska układu technologicznego (przykładowe instalacje można obejrzed na stronie KWE), do pozyskania ciepła nie jest potrzebny mniej efektywny i elastyczny oraz uciążliwy dla przyrody kocioł ciepłowniczy. Niemalże całkowite wykorzystanie energii cieplnej z paliw kopalnych pozwala na uniknięcie negatywnego wpływu ciepła odpadowego na środowisko naturalne.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo