Jakie są metody zabezpieczania wykopów?

Boom na budownictwo, a przy tym bardzo często na terenach już intensywnie zurbanizowanych, albo na specyficznych terenach, wymusza coraz częściej konieczność zastosowania zabezpieczeń wykopów budowlanych. Specjalne konstrukcje zabezpieczające wykopy mają za zadanie utrzymanie ścianek wykopów przed osuwaniem się, ale w niektórych wypadkach również przed napływem wód. Można posiłkować się workami budowlanymi dostępnymi w miejscu takim jak np. sklep z workami i pojemnikami, ale jakie stosuje się metody zabezpieczania wykopów?

Istnieje kilka różnych rodzajów zabezpieczeń – obudów stosowanych w wykopach dla zabezpieczenia ścianek wykopów przed utratą stateczności.

Obudowa berlińska

Obudowa berlińska jest tymczasową konstrukcją oporową stosowaną do obudowy wykopów głębokich. Ten typ obudowy wykopowej  ma za zadanie przeniesienie obciążeń wynikających z fizycznego parcia gruntu.

Taka obudowa wykopu polega na wykonaniu otworów i umieszczenie w nich pali stalowych albo poprzez wbicie tych pali w grunt na granicach wykopu. Następnie w miarę pogłębiania wykopu pomiędzy palami zakładane są poziome opinki zabezpieczające grunt na zewnątrz wykopu przed osuwaniem się do wykopu. Obudowa berlińska może zostać zastosowana w miejscach wolnych od sąsiedzkiej zabudowy oraz w przypadkach występowania wody gruntowej poniżej wykopów.

Obudowa paryska

Obudowa paryska jest innym wariantem obudowy berlińskiej z punktami startowymi dla zbrojenia. Wykonuje się ją z prefabrykowanych słupów żelbetowych, gdzie pozostawione zostają właśnie startowe pręty zbrojeniowe. W trakcie sukcesywnego wybierania gruntu z wykopu pręty są odsłaniane i odginane. Do nich montowana jest w odpowiedniej chwili siatka zbrojeniowa i zalewany jest dany fragment obudowy wykopu.

Palisada

Palisada jest zbudowana z pali, które stykają się ze sobą albo naprzemiennie zachodzą na siebie. Tylko jeden z pary pali w palisadzie jest przy tym zazbrojony, ale nieszczelność takiej obudowy nie niesie ze sobą konieczności stosowania opinki, jak musi to mieć miejsce w wypadku obudowy berlińskiej. Palisada jest niezbędna i często stosowana przy wykopach wykonywanych w miejscach o gęstej zabudowie, a więc często w centrach miast. Pozwala przy tym nie tylko na zabezpieczenie obrzeży wykopów przed osuwaniem się, ale również na ograniczenie wibracji i hałasów. Pionowe pale palisady, które zostają wprowadzone w grunt, pozwalają na wykonywanie wykopu[ także w pobliżu istniejących fundamentów innych, wybudowanych już budynków.

Ścianki szczelne

Ścianki szczelne są stosowane przy przeprowadzaniu wykopów w miejscach, gdzie nie tylko trzeba zabezpieczyć ścianki wykopu przed osuwaniem się, ale również przy wysokich stanach wód gruntowych, przenikających do wykopu. Metoda ta jest zalecana, ale i niezbędna przy pracy w gruntach nawodnionych. W wypadku takiej obudowy wykopów rozróżniane są dodatkowo ścianki szczelne tymczasowe oraz pozostające do stanowienia elementu konstrukcji obiektu ścianki szczelne stałe. Wykopy w tych wypadkach są zabezpieczane poprzez wbicie w grunt różnego rodzaju ścianek szczelnych albo zgrupowanych w grodziach.

Materiał zewnętrzny

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo