K E zatwierdziła projekty energetyczne

Komisja Europejska potwierdziła unijny wkład dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w województwie zachodniopomorskim Farmy Wiatrowej Karwice.

Tym samym wszystkie 23 tzw. duże projekty Programu Infrastruktura i Środowisko z sektora energetyki, mają przyznane dofinansowanie UE na łączną kwotę 3,6 mld zł.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Beneficjentem projektu "Budowa Farmy Wiatrowej Karwice" zlokalizowanej na terenie gminy Malechowo jest PGE Energia Natury PEW Sp. z o.o. Jego wartość całkowita to 304,19 mln zł, z czego 40 mln zł to środki unijne. Inwestycja jest zlokalizowana w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Projekt obejmuje budowę zespołu elektrowni wiatrowych składających się z 16 turbin wiatrowych o łącznej mocy 40MW wraz z infrastrukturą pomocniczą (drogi dojazdowe, infrastruktura techniczna, sieć średniego napięcia niezbędna do przyłączenia elektrowni wiatrowych do linii elektroenergetycznej 110 kV).

Wygenerowana z wiatru energia elektryczna, zastąpi energię wytwarzaną głównie w wyniku spalania węgla, co wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Przewidywany termin oddania farmy do eksploatacji to 1 sierpnia 2015 r.

Dla każdego przedsięwzięcia o wartości powyżej 50 mln euro (tzw. duży projekt), zgodę na dofinansowanie z funduszy UE wydaje Komisja Europejska. Z sektora energetyki Programu Infrastruktura i Środowisko dotyczyło to 23 projektów o wartości 13,8 mld zł. Są nimi:

    projekt budowy terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego,
    3 inwestycje dotyczące budowy i rozbudowy podziemnych magazynów gazu,
    5 projektów związanych z budową infrastruktury przesyłu gazu ziemnego,
    5 przedsięwzięć związanych z budową infrastruktury przesyłu energii elektrycznej,
    7 projektów związanych z budową farm wiatrowych,
    2 inwestycje dotyczące budowy instalacji na biomasę.

 

 

Energiamax.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo