Kampania „Czyste Plaże” 2010 XI edycja

„Wakacyjne kampanie edukacji recyklingowej” to letnie programy edukacyjne Fundacji RECAL. W bieżącym roku kampanie realizowane są po raz kolejny w pięciu regionach turystycznych.

Są to: wybrzeże Bałtyku (Kampania „Czyste Plaże”); Beskidy (Kampania „Czyste Góry”), Mazury (Kampania „Czyste Mazury”); Bieszczady (Kampania „Czyste Bieszczady”) oraz Sudety (Kampania „Czyste Sudety”).
Okres lata jest doskonałym momentem intensyfikacji działań edukacyjnych skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych. Puszka po napojach, będąca bardzo popularnym opakowaniem do napojów – zwłaszcza w okresie lata – stanowi istotny element prowadzonych działań edukacyjnych.

Wakacyjne kampanie są współfinansowane w 70% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałą część finansuje Fundacja RECAL oraz samorządy terytorialne.
Kampania „Czyste Plaże” jest realizowana przez Fundację RECAL w każde wakacje od 2000 roku.
Od samego początku było to przedsięwzięcie realizowane przy współpracy z licznymi partnerami. W bieżącym roku Koalicja Czystych Plaż jest bardzo szeroka i obok Fundacji RECAL tworzą ją:

1.Gmina Miasta Sopotu
2.Urząd Miasta Gdyni
3.Miasto Puck
4.Miasto Hel
5.Urząd Miejski w Jastarni
6.Gmina Miasta Władysławowa
7.Gmina Krokowa
8.Gmina Rewal
9.Gmina Dziwnów
10.Gmina Międzyzdroje
11.Miasto Świnoujście
12.Słowiński Park Narodowy.

Honorowy Patronat objęli:

1.Marszałek Województwa Pomorskiego
2.Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego
3.Wojewoda Pomorski
4.Wojewoda Zachodniopomorski
5.Pomorski Kurator Oświaty
6.Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Patronat Medialny objęli:

1.„Dziennik Bałtycki”
2.„Kurier Szczeciński”
3.Portal ZielonaLekcja.pl
4.Portal eduinfo.pl

Najważniejsze cele Kampanii „Czyste Plaże”:

Edukacja ekologiczna poprzez wyrabianie nawyku segregacji odpadów. Warsztaty edukacyjne oraz informacje w mediach i na materiałach kampanii, a w szczególności:
a)pokazanie korzyści płynących z odzysku surowców wtórnych,
b)wskazanie możliwych zastosowań odzyskanych odpadów opakowaniowych,
c)uczenie prawidłowego segregowania poszczególnych surowców wtórnych.
Wsparcie zbiórki selektywnej, odzysku i recyklingu puszek aluminiowych – zachęcanie do odzysku surowców wtórnych poprzez ich segregowanie i przekazywanie do ponownego przetworzenia (w zależności od funkcjonującego systemu zbiórki surowców wtórnych na danym terenie) oraz zachęcenie do zbiórki puszek po napojach oraz ich sprzedaży w punktach skupu.
Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez poprawę czystości regionu wybrzeża Bałtyku – zwrócenie uwagi, że czysta okolica zależy od nas wszystkich; wspólne działania mogą się przyczynić do poprawy czystości.
Odciążenie składowisk odpadów, poprzez uświadamianie konieczności intensyfikacji zbiórki i segregacji surowców wtórnych oraz ich ponownego przetwarzania.
Promocja podmiotów dbających o środowisko i swój wizerunek ekologiczny.

Adresatami kampanii są:
dzieci i młodzież (kolonie, obozy i stanice harcerskie),
turyści,lokalna społeczność,
punkty skupu surowców wtórnych, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, parki narodowe i krajobrazowe, media.

Kampania „Czyste Plaże” obejmie swym zasięgiem wybrzeże Bałtyku od lipca do września 2010 roku. Docelową grupą, do której skierowana jest oferta warsztatów są dzieci i młodzież w wieku od 8 do 17 lat, przebywająca nad morzem w zorganizowanych grupach i korzystająca z kempingów oraz pól namiotowych (np. kolonie i obozy letnie).
Grupa ta jest szczególnie ważnym adresatem Kampanii, ponieważ nawyk segregacji odpadów należy wyrabiać już od dzieciństwa. Udział dzieci i młodzieży w Kampanii pozwala ten nawyk utrwalać, gdyż uzupełnieniem zajęć warsztatowych będzie zbiórka pustych puszek po napojach na plażach, w parkach, itp.

Podstawową formą edukacji dzieci i młodzieży będą warsztaty edukacyjne prowadzone na koloniach i obozach. Dla zorganizowanych grup Fundacja RECAL ma przygotowaną specjalną ofertę łączącą edukację
z zabawą.
Aktywny udział w warsztatach i proponowanych konkursach umożliwi uczestnikom zdobycie atrakcyjnych nagród, przy okazji zapoznając ich z podstawami selektywnej zbiórki odpadów. W bieżącym roku planujemy przeprowadzić co najmniej 300 warsztatów dla kolonistów. Przewidywana liczba uczestników to około 12-14 tys. dzieci i młodzieży.
Podczas dziesięciu poprzednich edycji Kampanii „Czyste Plaże” przeprowadziliśmy 1.383 warsztaty edukacyjne dla prawie 70 tysięcy dzieci i młodzieży.

Edukacja osób dorosłych odbywać się będzie poprzez możliwie największą dostępność informacji. Dlatego ważne jest zaangażowaniu mediów w popularyzację idei Kampanii. Fundacja RECAL będzie przekazywać mediom aktualne informacje z przebiegu Kampanii oraz na temat korzyści płynących z odzysku i recyklingu surowców wtórnych na przykładzie aluminiowych puszek po napojach.

Dla zwiększenia zasięgu informacyjnego Fundacja RECAL przygotowała do rozpowszechnienia materiały informacyjno-promocyjne w postaci plakatów i kartek pocztowych promujących Kampanię i jej partnerów. Kartki pocztowe dodatkowo zawierają dokładne adresy punktów skupu surowców wtórnych leżących w pasie wybrzeża Bałtyku. W trakcie Kampanii plakaty i kartki pocztowe trafią na kempingi, do sklepów i barów, na słupy ogłoszeniowe oraz do innych możliwych miejsc we wszystkich gminach uczestniczących w Kampanii. Ponadto
we współpracujących punktach skupu dostępne będą bezpłatne worki do zbiórki puszek po napojach.

Na potrzeby Kampanii „Czyste Plaże” w 2010 roku przygotowaliśmy 3.500 plakatów i 24.000 kartek pocztowych, 15.000 worków na puszki (małych i dużych), 30.000 magnesów, 1.500 koszulek, 4.500 gier mini-koszykówka, 1.500 bawełnianych toreb oraz 1.200 latarek na dynamo.

Wszystkim uczestnikom Kampanii Fundacja RECAL będzie proponowała kontynuację edukacji ekologicznej w czasie nowego roku szkolnego. Fundacja zapewni materiały edukacyjne, pojemniki i worki
do zbiórki puszek, plakaty i magnesy.
Zebrany podczas Kampanii surowiec trafi do punktów skupu, a następnie do ponownego przetworzenia.
W ten sposób zostanie oszczędzone miejsce na składowiskach odpadów, a tym samym oszczędzone będą pieniądze przeznaczane na budowę i eksploatację tychże składowisk. Jedna tona puszek po napojach zawrócona z drogi na składowisko odpadów to oszczędność 100-150 zł kosztów składowania.

Recykling puszek aluminiowych uzasadniony jest z wielu względów – to nie tylko opłacalność ekonomiczna, ale i skuteczna edukacja poprzez bezpośrednie uczestnictwo w ochronie środowiska. W 2009 roku poziom recyklingu alu-puszek w Polsce wyniósł 66%. Oto podstawowe fakty na temat korzyści płynących z ich recyklingu:
Edukacja ekologiczna: puszka, jako opakowanie popularne wśród młodzieży i przede wszystkim łatwe do odzysku, jest świetnym pretekstem do edukacji ekologicznej.
Zasoby naturalne: użycie 1 tony aluminium z odzysku pozwala oszczędzić 4 tony boksytów i 700 kg ropy naftowej.
Energia:odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej na wyprodukowanie aluminium z rudy.
Ochrona środowiska: recykling aluminium umożliwia obniżenie zanieczyszczenia powietrza o 95% oraz wody o 97% w porównaniu z produkcją aluminium z rudy.
Odzyskując puszki aluminiowe zmniejszamy ilość śmieci w naszym otoczeniu i na wysypiskach.
Pieniądze: za kilogram puszek (67 puszek 0,33l lub 53 puszki 0,5l) każdy może uzyskać w skupie około 2-3 zł.
Ekonomia: recykling aluminium zwiększa niezależność surowcową kraju, tworzy dodatkowe miejsca pracy w skupie i przetwórstwie, generuje kolejne dochody.
Koszty produkcji: produkcja wtórnego aluminium kosztuje o 60% mniej niż produkcja aluminium z boksytów.

Artur Łobocki
Fundacja RECAL
tel. 605 591 865

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo