Klimat zabija – trzeba reagować


Ciągłe zwiększanie się liczby katastrof budowlanych, tornad, częstych upałów, susz, powodzi oraz straty z nimi związane, to tylko nieliczne konsekwencje zmian klimatu w Polsce.

Reakcja polskiego rządu na kolejne apele członków Koalicji Klimatycznej o realizację krajowego programu adaptacji do zmian klimatu jest, niestety, ciągle zbyt wolna.

Państwo odpowiada za bezpieczeństwo obywateli, a obowiązkiem władz jest rozpoznawanie zagrożeń i zapobieganie im. Bodźcem do stworzenia przez rząd programu adaptacji do zmian klimatu jest przygotowana przez Komisję Europejską BIAŁA KSIĘGA, która poświadcza, że zmiany klimatu powodują regionalne szkody. Dlatego też większość środków adaptacyjnych zostanie podjętych na poziomie krajowym i regionalnym, a wspierane finansowo mają być regiony najbardziej narażone na skutki globalnego ocieplenia.

Sektory brane szczególnie pod uwagę to gospodarka wodna, ochrona wybrzeży, ochrona zdrowia, rolnictwo i leśnictwo. W zakresie gospodarki wodnej należy wskazać obszary zagrożone długotrwałymi suszami i deficytem wody oraz podjąć odpowiednie działania przeciwko pogarszaniu się jakości wody na skutek wzrostu temperatury. Jeśli chodzi o ochronę wybrzeży to konieczne jest zidentyfikowanie obszarów najcenniejszych, które muszą być chronione przed zalaniem (np. Półwysep Helski lub Mierzeja Wiślana). W zakresie ochrony zdrowia trzeba przystosować służbę medyczną do reagowania na większą liczbę chorych.

Problem w sektorze rolnictwa należy rozwiązywać poprzez wprowadzanie nowych rodzajów upraw, przygotowanie służb weterynaryjnych i rolniczych do zwalczania chorób roślin i zwierząt. Niezbędne będzie też wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczania na wypadek ekstremalnych zjawisk pogodowych, typu susze i gradobicia. Leśnictwo narażone jest na ciągły wzrost zagrożenia pożarowego i występowanie masowej ilości szkodników. Należy więc skorygować strategie hodowlane oraz zasady zbierania danych o pożarach.

Temat adaptacji nie jest hermetyczny i nie ogranicza się tylko do tych sektorów. Zmiany powinny obejmować wiele obszarów. W okresie zimowym bardzo dużo słyszy się o zawaleniach dachów, których powodem jest ciężar zalegającego śniegu. Dlatego zmiany w przepisach dotyczą też planowania przestrzennego, mocowania dachów, przepustowości systemów odprowadzających wody deszczowe. Oczywiście jest to tylko przykład.

Oddzielnym i bardzo ważnym komponentem adaptacji jest jej funkcja edukacyjna. Program powinien podnosić poziom świadomości społecznej oraz wspierać obywatelskie inicjatywy oddolne. Szczególną uwagę należy zwracać na potrzeby samorządów lokalnych i grup najbardziej narażonych.

Dla rządu adaptacja będzie kosztowna, ale tańsza niż straty. Na tym polega dylemat rządzących, że decyzję muszą podjąć już dziś i dziś muszą za nią płacić. Skutki natomiast prognozują za 30-50 lat…

Ecoportal.com.pl, Kaska

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo