Komentarz eksperta Fundacji ProKarton na Dzień Ziemi 2020

Jaki związek ma segregacja odpadów w domu i gospodarka o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym to rzeczywistość, w której wszystko ma określoną wartość i krąży
w zamkniętych cyklach, przy jak najmniejszym marnowaniu zasobów.

Chodzi więc o to, aby myśleć o produkcie w całym cyklu życia – zaczynając od jego zaprojektowania, przez pozyskiwanie surowców, produkcję, dystrybucję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania.

Segregacja odpadów jest więc jednym z ważnych elementów tej całości. Jeżeli wszyscy będziemy segregować odpady i wyrzucać je do odpowiednich pojemników, zachowają one odpowiednią jakość surowcową. Szkło do zielonego, papier do niebieskiego, tworzywa sztuczne i metale do żółtego. Do żółtego pojemnika wyrzucamy także odpady wielomateriałowe, takie jak zużyte kartony do płynnej żywności (np. po mleku i sokach).

Im więcej dobrze posegregowanych odpadów znajdzie się w odpowiednim pojemniku, tym większe osiągniemy poziomy recyklingu. A tym samym więcej cennych surowców wtórnych będzie mogło być wykorzystane w ponownej produkcji w przedsiębiorstwach.

Co to znaczy, że kartony do płynnej żywności wpisują się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym?

Prześledźmy kartony do płynnej żywności przez kilka różnych etapów cyklu życia. Zwróćmy uwagę,
że są lekkie, a dzięki temu konieczność zużycia energii np. do transportu jest minimalizowana. Składają się w ok. 75% z papieru, który jest surowcem w pełni odnawialnym. Przy odpowiedzialnie prowadzonej polityce leśnej zasób tego surowca nigdy się nie wyczerpie, a więc surowce potrzebne do produkcji będą stale dostępne dla gospodarki.

Dodatkowo w większości przypadków produkty w nich zawarte (np. mleko UHT, soki i napoje) nie wymagają chłodzenia (czyli dostarczenia dodatkowej energii) podczas transportu i przechowywania przed ich otwarciem. Zawdzięczamy to specjalnej technologii aseptycznego przetwarzania i pakowania. Technologia ta sprawia również, że nie zachodzi potrzeba dodawania do produktów konserwantów. Dodatkowo prostopadłościenny kształt kartonów do płynnej żywności pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni transportowej i magazynowej. To wszystko pozytywnie oddziałuje na bilans zużycia energii, zanim jeszcze produkt zawarty w tym opakowaniu znajdzie się w naszym domu.

Dzięki swojej wielowarstwowej budowie kartony są odporne na działanie np. światła i tlenu,
co skutecznie przeciwdziała psuciu się zawartego w nich produktu. A pamiętajmy, że przeciwdziałanie marnowaniu żywności to jeden z istotnych elementów gospodarki o obiegu zamkniętym dotyczący produktów spożywczych. Często zapominamy bowiem, że zepsuta żywność jest jednym
z najtrudniejszych w zagospodarowaniu odpadów.

I w końcu prawidłowe zbieranie i zagospodarowanie odpadów po kartonach do płynnej żywności idealnie domyka w tym zakresie podejście gospodarki o obiegu zamkniętym. Jeżeli my wszyscy, jako konsumenci, będziemy selektywnie zbierać kartony po mleku i sokach i wyrzucać je do żółtego pojemnika, sprawi to, że zostaną one poddane recyklingowi, powrócą do obiegu gospodarczego i będą wykorzystane do produkcji np. tektury albo papierów higienicznych. W ten sposób cykl życia takich opakowań domknie się, zmniejszając ich oddziaływanie na środowisko.

Czym jest certyfikacja FSC®?

Certyfikacja FSC® jest systemem certyfikacji gospodarki leśnej na świecie. Potwierdza on, że las jest gospodarowany w sposób chroniący naturalny ekosystem i korzystny dla lokalnej społeczności oraz pracowników, a także, że jest opłacalny ekonomicznie. Obecnie ponad 195 milionów hektarów lasów w 84 krajach jest zarządzanych zgodnie z wymogami FSC®.

Pamiętajmy, że lasy to najbardziej różnorodne biologicznie ekosystemy lądowe. Są one domem dla ponad 80% lądowych gatunków roślin i zwierząt. Problemem natomiast jest tempo wylesiania – każdego roku tracimy ok. 13 milionów hektarów lasów. Są wypalane i karczowane pod pastwiska, pod uprawy oraz wycinane dla pozyskania surowca drzewnego.

Dlatego tak ważne jest, aby wybierać produkty oznaczone logiem FSC®. Dzięki temu możemy być pewni, że nie zostały one wyprodukowane kosztem lasu, zwierząt, roślin, ani ludzi, których byt od nich zależy. I takim przykładem są kartony do płynnej żywności. Ich główny komponent, czyli celuloza, jest surowcem pochodzącym z odpowiedzialnych źródeł, certyfikowanych przez FSC®. W ten sposób pomagamy chronić lasy i sprawiamy, że będą mogły się nimi cieszyć również przyszłe pokolenia.

Infografika Dzień Ziemi 2020-1

***

O Fundacji:

Fundacja ProKarton została założona przez dostawców kartonowego materiału opakowaniowego do mleka
i soków. Fundacja powstała w 2011 roku w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie w zakresie edukacji ekologicznej. ProKarton promuje korzystanie z kartonów do płynnej żywności jako opakowań nowoczesnych, gwarantujących najlepszą ochronę zapakowanej w nie płynnej żywności. Opakowania kartonowe posiadają szereg atrybutów ekologicznych, dzięki którym minimalizowaniu ulega ich wpływ na środowisko naturalne.

Cele Fundacji ProKarton:
poszerzanie wiedzy konsumentów na temat zalet kartonowych opakowań do płynnej żywności,
kreowanie pozytywnego wizerunku opakowań kartonowych do płynnej żywności,
wspieranie recyklingu opakowań kartonów do płynnej żywności,
prowadzenie konstruktywnego dialogu z mediami i innymi interesariuszami
w obszarze ochrony środowiska i zarządzania odpadami opakowaniowymi.

Misją Fundacji ProKarton jest edukacja ekologiczna oraz promowanie kartonów do mleka i soków, które jako nowoczesna forma opakowań do płynnej żywności, zapewniają jej najlepszą ochronę.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo