Konieczne nowe regulacje prawne dotyczące odzyskiwania surowców

Unia Europejska musi zabezpieczyć cenne surowce oraz określić cele dotyczące efektywności energetycznej, uważa European Copper Institute.

Jako jeden ze sposobów na zachowanie zasobów naturalnych oraz redukcję emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, takich jak CO2, postuluje konieczność przygotowania w Unii Europejskiej szczegółowego planu skupu surowców do recyklingu, w tym miedzi oraz przyłożenie większej wagi do przetwarzania tego surowca. Wprowadzenie zmian dotyczących pozyskiwania miedzi jest konieczne dla zrównoważonego rozwoju UE, a także dla osiągnięcia celów energetycznych wyznaczonych na rok 2020.
Obecnie złom miedziany jest wywożony z UE do krajów wykorzystujących mniej zaawansowane technologie odzysku surowców oraz stosujących mniej restrykcyjne przepisy dotyczące zdrowia i ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę, że EU importuje 40% swojego zapotrzebowania na miedź, nie tylko traci w ten sposób cenny surowiec, ale również możliwość oszczędności energii – do odzyskania 1 tony miedzi potrzeba jedynie 20% energii zużywanej w produkcji pierwotnej, surowiec nie traci przy tym żadnych swoich właściwości.
Dzięki właściwościom miedzi, takim jak dobra przewodność cieplna i energetyczna, odporność na korozję oraz możliwość niszczenia szkodliwych patogenów, surowiec ten znajduje zastosowanie w energetyce, systemach grzewczych i chłodzących, służbie zdrowia, architekturze. Zastosowanie miedzi w urządzeniach elektrycznych codziennego użytku pozwala na ograniczenie strat energii w typowym domu czy biurze o 50%, co prowadzi do oszczędność cennych zasobów naturalnych oraz redukcję szkodliwych gazów cieplarnianych.
ECI zaprezentuje swoje stanowisko podczas europejskiego Zielonego Tygodnia, który odbywa się w dniach 24. – 27. maja w Brukseli. Podczas tego wydarzenia europejscy eksperci będą dyskutować o podejściu EU do zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, w tym oszczędnym gospodarowaniem zasobami.

Miedź w liczbach
Rynek europejski
45 bilionów euro wynosi dzisiejsza wartość rynku miedzi
50 000 wynosi liczba osób zatrudnionych w EU27
Recykling miedzi
12,3 miliona ton elektrośmieci bogatych w miedź, zgodnie z przewidywaniami, zostanie zebranych do 2020 r. w EU27
45,7 procent europejskiego popytu na miedź jest zaspokajana przez miedź z odzysku
80 procent energii można zaoszczędzić pozyskując mieć w produkcji wtórnej, a nie pierwotnej
Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM) www.pcpm.pl jest częścią European Copper Institute (ECI) z siedzibą w Brukseli.
PCPM jest organizacją powołaną przez producentów miedzi, wyrobów z miedzi i jej stopów na rzecz zwiększania jej zastosowań w gospodarce zarówno naszego kraju jak i krajach Europy Środkowej. Jego działalność koordynowana jest oraz współfinansowana przez International Copper Association (ICA) z siedzibą w Nowym Jorku.
PCPM powstało i działa, by tworzyć warunki na rynku dla zwiększenia konsumpcji na produkty z miedzi i jej stopów. Stawia sobie za cel wszechstronne przedstawienie korzyści wynikających z zastosowania miedzi, pragnie, by stała się ona materiałem uznanym i pożądanym w dziedzinach takich jak: energetyka, telekomunikacja, budownictwo, architektura, ochrona środowiska, czy też zdrowie człowieka.
European Copper Institute (ECI) www.eurocopper.org jest organizacją zrzeszającą światowe przedsiębiorstwa górnicze i hutnicze (reprezentowane przez International Copper Association, Ltd) oraz europejski przemysł przetwórczy miedzi. Jego misją jest promowanie korzyści płynących ze stosowania miedzi w nowoczesnym społeczeństwie. ECI działa w oparciu o Centralę w Brukseli oraz 11 Centrów Promocji Miedzi w całej Europie, której częścią jest PCPM.

Dodatkowe informacje:
Michał Ramczykowski, Prezes Zarządu, Polskie Centrum Promocji Miedzi, Tel. +48 717 81 25 01, e-mail: mr@pcpm.pl
Irina Dumitrescu, Communications Manager, European Copper Institute, tel. +32 473 87 15 00, e-mail: id@eurocopper.org

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo