Konkursu plastyczny na projekt puszki-skarbonki „Sport Chroni Środowisko”

Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL w trosce o środowisko naturalne oraz zgodnie z celami statutowym edukacji ekologicznej na przykładzie odzysku aluminiowych puszek po napojach ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem: „Sport Chroni Środowisko”.

Konkurs realizowany jest pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Partnerem konkursu jest również TAFISA (The Association For International Sport for All) jest międzynarodową organizacją działającą w obszarze sportu powszechnego zrzeszającą około 150 członków o statusie organizacji rządowych i pozarządowych z ponad 100 państw.

Regulamin konkursu plastycznego na projekt puszki-skarbonki
„Sport Chroni Środowisko”

Cel konkursu:
– edukacja ekologiczna na przykładzie odzysku aluminiowych puszek po napojach,
– podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
– stworzenie warunków do wypowiedzi artystycznej w formie rysunku, stanowiącego projekt puszki – skarbonki,
– promocja recyklingu puszek jako przykład ekologicznej postawy i dbałości o środowisko,
– podkreślenie w pracach tematu konkursu jak sport chroni środowisko.

Organizator
Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa, tel./fax (22) 538 91 74.

Czas realizacji
Termin nadsyłania prac do 29 października 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego). Termin rozstrzygnięcia i publikacji wyników na stronie internetowej www.recal.pl w terminie do 12 listopada 2010 roku.

Warunki uczestnictwa
Konkurs obejmuje prace z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki; skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (projekt puszki
o pojemności 0,5 l). Każdy autor może zgłosić do 3 prac, maksymalny format A4 (kartki
z bloków rysunkowych). Preferowane będą prace wykonane techniką, która charakteryzuje się użyciem kolorów podstawowych (czerwony, żółty, niebieski, zielony itp.) obrysowanych czarną linią. Prace nie powinny zawierać mieszanych przejść kolorystycznych typu „tęcza”, rozmyć typu akwarela, ponieważ takie techniki powoduje trudności podczas odwzorowania rysunku na puszce.
Prace zgłoszone do konkursu muszą być własnością autorów. Prace winny być opisane
z tyłu imieniem i nazwiskiem, adresem, kontaktem telefonicznym do opiekunów oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej

www.recal.pl.

Do rozstrzygnięcia konkursu powołane zostanie jury, w skład, którego wejdą artyści – plastycy, przedstawiciele Fundacji RECAL, przedstawiciele fabryki puszek: Ball Packaging Europe Radomsko Sp. z o.o., TAFISA oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Nagroda Grand Prix:
– umieszczenie nagrodzonej praca na limitowanej serii puszek-skarbonek,
– kamera cyfrowa wartości 1.500 zł dla autora projektu.

Organizatorzy planują również wyróżnienia nagradzane sprzętem sportowym lub elektronicznym.

W załączeniu praca, która wygrała w ostatnim konkursie w 2009 roku.

Z poważaniem
Artur Łobocki
Członek Zarządu Fundacji RECAL
ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa

tel. 0605 591 865
fax (56) 659 70 18
artur.lobocki@recal.pl
www.recal.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo