Liczenie zumujących ptaków

ptakiMija właśnie 25 lat od momentu, GBPW „Kuling” zaczął liczyć ptaki wodne zimujące na Zatoce Gdańskiej.

     .   Dokarmianie ptaków
    

Świat o podciętych skrzydłach

Na stronie stowarzyszenia opublikowano wyniki z 2008 roku, najwięcej było rzecz jasna kormoranów, czernic i lodówek.

Nazwą "liczenia zimowe" określa się  trwające nieprzerwanie od 25 lat liczenia zimujących ptaków wodnych nad zachodnią Zatoką Gdańską. Prowadzone regularnie, nie rzadziej niż raz w miesiącu (od września do kwietnia) są najdłużej trwającymi tego typu badaniami w Europie, a być może i na świecie.

Opublikowano właśnie podsumowanie z dwóch ostatnich sezonów badań, ostatnie tegoroczne liczenie odbyło się  w dniach 12-15 grudnia. Do najciekawszych tegorocznych gości zimujących nad zatoką z pewnością można zaliczyć alkę (2 obserwacje), alczyka (7), hełmiatkę (2) i berniklę kanadyjską (3). Tradycyjnie najwięcej było kormoranów, czernic, lodówek i gągołów. Rekordowy był styczeń (ponad 82 tys. policzonych ptaków) i grudzień (ponad 48 tys.). Pełne wyniki tegorocznych liczeń można zobaczyć na stronie KULINGa.

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych "KULING" powstała w 1983 roku jako nieformalny zespół przy Sekcji Ornitologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1996 roku jest stowarzyszeniem, prowadzącym działalność  naukową (liczne publikacje i badania ptaków) oraz edukacyjną. Dziś "Kuling" jest znany jako jeden z bardziej efektywnych zespołów zajmujący się badaniem wędrówek ptaków siewkowatych w Europie. Do tej pory członkowie GBPW „Kuling” zaobrączkowali ponad 75 tys. ptaków w tym: ponad 56 tys. siewkowców, ponad 10 tys. mew i rybitw oraz 1,5 tys. blaszkodziobych.

 

ekologia.pl

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo