Małe firmy przywrócą do pracy kobiety w ciąży

 
8193Resort gospodarki wycofał się z pomysłu, aby pracodawcy zatrudniający do dziewięciu pracowników nie … 

musieli przywracać do pracy bezprawnie zwolnionych kobiet w ciąży.
We wczorajszym wydaniu GP pisaliśmy, że przygotowany przez resort gospodarki projekt nowelizacji kodeksu pracy przewiduje zwolnienie pracodawców zatrudniających do dziewięciu pracowników z obowiązku przywrócenia do pracy bezprawnie zwolnionych kobiet w ciąży lub rodziców korzystających z urlopu macierzyńskiego. W takich przypadkach mieliby zapłacić im jedynie odszkodowanie. Obecnie każdy bezprawnie zwalniany pracownik może złożyć do sądu powództwo o przywrócenie do pracy. Projekt zostanie zmodyfikowany. Kobiety w ciąży zatrudnione w małych przedsiębiorstwach nadal będą mogły być przywracane do pracy – powiedział wczoraj GP Maciej Dobiaszewski, naczelnik Wydziału Prawa Technicznego Departamentu Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki.

Podkreślił, że resort chce, aby prawo powrotu do pracy w małej firmie po bezprawnym zwolnieniu przysługiwało wyłącznie ciężarnym kobietom lub rodzicom korzystającym z urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z projektem pozostali pracownicy w takich przypadkach będą mieć wyłącznie prawo do odszkodowania.

Resort gospodarki chce także zmienić propozycje dotyczące rekompensaty za bezprawne zwolnienie przez pracodawcę-osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Pisaliśmy wczoraj, że zgodnie z projektem, podobnie jak małe firmy, takie osoby nie będą musiały przywracać do pracy bezprawnie zwalnianych kobiet w ciąży, ale w zamian zapłacą im odszkodowanie wyższe niż przedsiębiorcy.

O ostatecznym kształcie tych propozycji zdecyduje Komisja Trójstronna, która na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się projektem nowelizacji – mówi Maciej Dobiaszewski.

ŁUKASZ GUZA

Projekt zostanie zmodyfikowany. Kobiety w ciąży zatrudnione w małych przedsiębiorstwach nadal będą mogły być przywracane do pracy – powiedział wczoraj GP Maciej Dobiaszewski, naczelnik Wydziału Prawa Technicznego Departamentu Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki.

Podkreślił, że resort chce, aby prawo powrotu do pracy w małej firmie po bezprawnym zwolnieniu przysługiwało wyłącznie ciężarnym kobietom lub rodzicom korzystającym z urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z projektem pozostali pracownicy w takich przypadkach będą mieć wyłącznie prawo do odszkodowania.

Resort gospodarki chce także zmienić propozycje dotyczące rekompensaty za bezprawne zwolnienie przez pracodawcę-osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Pisaliśmy wczoraj, że zgodnie z projektem, podobnie jak małe firmy, takie osoby nie będą musiały przywracać do pracy bezprawnie zwalnianych kobiet w ciąży, ale w zamian zapłacą im odszkodowanie wyższe niż przedsiębiorcy.

O ostatecznym kształcie tych propozycji zdecyduje Komisja Trójstronna, która na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się projektem nowelizacji – mówi Maciej Dobiaszewski.

ŁUKASZ GUZA

 

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo