Metody składowania i neutralizacji odpadów niebezpiecznych

Jak działają wyspecjalizowane, komercyjne firmy zajmują się niebezpiecznymi odpadami? Zależy to od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy jest to ciecz, gaz czy proszek.

Istotne też jest stężenie toksyn oraz docelowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania.

Jednym ze sposobów jest przechowywanie substancji w szczelnie zamkniętych pojemnikach w zagłębieniu terenu. Takie składowiska odgradza się, a następnie pokrywa warstwą gliny, betonu albo tworzywa sztucznego. Wymagania dotyczące tego rodzaju składowania stają się coraz bardziej rygorystyczne i tak powinno pozostać.

Muszą one być położone odpowiednio daleko od ludzkich siedzib, pojemniki muszą być tak skonstruowane, by utrzymać szczelność przez wiele lat. przepisy te ustanowione są w nadziei, że wieloletni okres przechowywania odpadów spowoduje zmniejszenie stopnia toksyczności bądź ich całkowitą biodegradację.

Inne, na pewno nie ulegające biodegradacji niebezpieczne odpady przechowuje się tak długo, gdyż być może w przyszłości postęp technologiczny pozwoli na ich neutralizację. Ale dziś dzieje się różnie i z czasem odpady niebezpieczne rozkładają się, pojemniki, w których są przechowywane, korodują i trujące substancje przedostają się do gleby, a stamtąd do wód gruntowych i rzek.
W niektórych składowiskach powoli odsysa się z ziemi wszystkie wycieki i neutralizuje je za pomocą specjalnych substancji chemicznych. Innym problemem są wybuchowe gazy, na przykład metan, które powstają w procesach rozpadów wielu odpadów. Aby zapobiec eksplozji, w ziemi instaluje się systemy specjalnych rur wychwytujących takie gazy i transportujące je do spalarni.

Niektóre przedsiębiorstwa zarządzające składowiskami niebezpiecznych odpadów odzyskują takie ilości gazów, że opłaca się wykorzystywać je do produkcji energii elektrycznej którą zasilają swój zakład.

Innym sposobem składowania niebezpiecznych chemikaliów jest zatapianie ich w morzu. Sposób ten jest jednak bardzo ryzykowny, gdyż w razie ewentualnych wycieków toksyny zanieczyszczają środowisko i mogą łatwo dostać się do łańcucha pokarmowego, w efekcie czego zagrożone by było zdrowie nie tylko roślin i zwierząt, ale i ludzi.

Niestety, nieregularne zatapianie odpadów jest niezmiernie trudne do wykrycia, Władze nie są w stanie nadzorować całego ruchu morskiego, niemożliwe jest nawet kontrolowanie, czy każdy statek przewożący toksyczny ładunek dotarł z nim do portu przeznaczenia, czy też "zgubił" go po drodze?.

Może Ci się również spodoba

Korzystaj�c z naszej strony wyrażasz zgod� na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Wi�cej informacji tutaj . Zaktualizowali�my nasz� polityk� przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz tre�� naszej nowej polityki a tutaj wi�cej informacji o Rodo